Så mycket kostar renoveringen i månaden

De som renoverar har flera vägar att gå för att finansiera renoveringen. Detta åtminstone om man har en bostad som det går att teckna ytterligare bolån på. Att jämföra räntor och avgifter är viktigt men de olika alternativen skapar även helt olika månadskostnader för lånet.

Här presenteras några exempel för den som vill låna 100.000kr.

Tilläggslån på 10 år

Om man tecknar ett tilläggslån till bolånet kan man välja att ha detta som ett separat lån. I detta fall skapas ett amorteringskrav på 10år. Utöver ränta behöver därmed 833kr betalas på lånet varje månad.

Samma bolån

Ett annat alternativ är att baka in det nya lånet i befintligt bolån. Hur stor månadskostnaden blir beror i detta fall på hur hög belåningsgrad som bostaden har. Om bostaden är värd 1 miljon och det finns 650.000kr i lån är belåningsgraden 65%. Det innebär att man har ett amorteringskrav på 1% per år vilket motsvarar en månadskostnad på 833kr. Men med ett lån på ytterligare 100.000kr kommer belåningsgraden gå upp till 75% vilket gör att amorteringskravet går upp till 2% per år.

Med ett lån på 1,1 miljon och amorteringskrav på 2% blir summan som ska betalas i amortering varje månad 1833kr. Bara med en höjning på lånet med 100.000kr har alltså månadskostnaden ökat med ca 125%.

Så länge som amorteringsgraden är över 70% måste 2% betalas. Sedan går kravet ner på 1%.

Privatlån

Om man tecknar ett privatlån på 100.000kr och amorterar på 15år behöver man amortera 555kr per månad. Fördelen är att lånet kan amorteras på lång ti. Däremot skapar detta ändå det dyraste alternativet på längre sikt. Detta eftersom beräkningarna ovan inte har tagit ställning till lånens räntekostnad eller kapitalkostnad.

Så jämför du renoveringslånet

  • Påverkas amorteringskravet?

Om du väljer att utöka bolånet finns två alternativ. Antingen ha lånet separat med en amorteringstid på 10 år eller välja att baka ihop lånen. Om lånen bakas ihop kan detta påverka amorteringskravet på lånet. Kontrollera därför vilken belåningsgrad du skulle få eftersom det är detta som styr hur stort belopp som måste amorteras varje månad.

Så länge som belåningsgraden är under 50% finns inget amorteringskrav. Kan man låna och ändå ha en så låg belåningsgrad är det enbart räntekostnaden som behöver betalas varje månad. Med en ränta på 2% innebär ett lån på 100.000kr enbart en räntekostnad på ca 165kr per månad.

  • Jämför kapitalkostnad

Det är lätt att titta allt för mycket på månadskostnaden på lånet. Det är visserligen mycket viktigt eftersom det är viktigt att man klarar av den ökade månadskostnaden. Men många lockas till låg månadskostnad och glömmer att se hur mycket en låg månadskostnad påverkar lånets kapitalkostnad.

Det som främst avgör månadskostnaden är amorteringstiden. Det visar exemplet ovan där privatlånet är billigast i det fall man väljer en amorteringstid på 15år. Men genom att man har lånet en längre period skapas betydligt mer räntekostnad. Självklart påverkar räntan lånets kapitalkostnad men det som främst avgör den totala kostnaden är hur lång amorteringstid man väljer att ha.