Så rör sig Reporäntan framöver

Det är omöjligt att med säkerhet säga exakt hur reporäntan kommer att röra sig i framtiden. Däremot anger alltid Riksbanken hur de förväntar sig att framtida ränteförändringar kommer att ske varje gång de presenterar ett nytt beslut gällande Reporäntan. Även om de självklart kan ha fel så är det oftast en övervägande majoritet av experter som håller med Riksbankens beräkningar.

När Riksbanken presenterade en räntesänkning 12/2-2015 gick de även ut med hur de tror att räntan kommer att förändras under kommande år samtidigt som de gav en liten tillbakablick.

2014 kv4: 0,08%

2015 kv1: – 0,05%

2015 kv2: -0,11%

2016 kv1: -0,12%

2017 kv1: 0,57%

2018 kv1: 1,43%

Det är alltså inte förrän 2018 som Riksbanken förväntar sig att ränta på allvar börjar röra sig uppåt.