Så stor skillnad gör räntan på privatlånet

Spelar det så stor roll om räntan på ett privatlån blir 4,8% eller 5,7%? Det handlar ju om mindre än en procentenhet, kan det göra så stor skillnad i längden?

Så resonerar många som tecknar privatlån och väljer därför inte att jämföra speciellt många banker. Man nöjer sig med en ”skaplig” ränta och tror att det inte ska göra någon större skillnad på räntekostnaderna över tid. Men det gör det.

Exempel – Låna 150.000kr

En person tecknar ett lån på 150.000kr och får en ränta på 4,8%. Personen väljer att amortera detta på 10 år. I detta fall har vi räknat med ett annuitetslån vilket betyder att man betalar samma summa varje månad. De allra flesta privatlån är just annuitetslån.

Detta lån skulle kosta personen 1597kr per månad. Under dessa 10 år kommer personen att ha betalat hela 191.640kr. Eftersom skulden från början var 150.000kr har 41,640kr betalats i räntekostnad.

Skulle samma person lånat samma summa, under lika lång tid, men till en ränta på 5,7% hade kostnaden blivit en hel del större.

Detta lån skulle kosta personen 1663kr per månad. Månadskostnaden är alltså inte speciellt mycket högre. Under 10 år kommer totalt att 199560kr betalas. Det betyder en räntekostnad på 49560kr. Skillnaden mellan dessa två räntesatser är ca 8000kr. En knapp tusenlapp per år.

Pressa totalkostnaden med amorteringstid

Det är inte enbart räntan man ska försöka få ner utan man bör även ha som mål att amortera lånet så fort man kan. Detta avgör nämligen till stor del hur mycket ränta som kommer att betalas under låneperioden.

Exempel:

I exemplet ovan lånade personen 150.000kr och återbetalade summan under 10år. Detta till en ränta på 4,8%. Den totala kostnaden för räntan blev då 41.640kr.

Om samma person istället valt att amortera på 7 år skulle kostnaden minska en hel del. Månadskostnaden skulle öka till 2128kr och den totala återbetalningen skulle bli 178.752kr. Den totala räntekostnaden skulle alltså minska till 28.752kr. En minskning på över 10.000kr bara genom att förkorta amorteringstiden med 3år.

Ränta och amorteringstid

För att få ner den totala räntekostnaden för ett lån är det alltså viktigt att jämföra flera banker samt ta så kort amorteringstid som möjligt. I detta fall har 150.000kr lånats med olika räntesatser och med olika lång amorteringstid.

Dyraste alternativet: Med ränta på 5,7% och amorteringstid på 10år blev den totala räntekostnaden för lånet 49.560kr.

Billigaste alternativet: Det billigaste alternativet (av de som nämns ovan) var en ränta på 4,8% och amorteringstid på 7år. Det skapade en total kostnad på 28.752kr. En total skillnad på över 20.000kr.

Se inte bara på månadskostnaden

De flesta låneföretag lyfter upp vad lånet kommer att kosta per månad. Det är visserligen rätt då man som låntagare behöver klara av den utgiften varje månad. Men det gör också att många inte reflekterar över hur stor summa man betalar i räntekostnad under årens lopp. Få tänker på att ca 30% av lånebeloppet betalas i räntekostnader om lånet är på 10år och räntan 5,7%.

Jämför räntor – men jämför också total kostnad. Det skiljer på tusenlappar.

För att räkna ut siffrorna ovan har räntekalkylatorn hos SevenDays används.

seven day vad blir din kostnad