SBAB drar upp snitträntorna

2 Räntan går upp bildI och med att alla banker varje månad presenterar sina snitträntor är det lätt för bolånetagarna att se vilken bank som erbjudit lägst snittränta under föregående mätperiod. Men utöver de enskilda bankernas snitträntor så räknas även dessa ihop vilket visar den genomsnittliga snitträntan på bolån i Sverige under den perioden. Detta kan visa tendenser åt vilket håll som räntan rör sig.

Under november ökade snitträntan (rörliga bolån). Men ser man på detaljnivå så beror denna ökning enbart på att SBAB och dess samarbetspartners har ökat räntan. Tar man bort dessa företag från beräkningen visar sig en annan utveckling.

I oktober var den gemensamma snitträntan på 1,53%. Denna ökade till 1,56% i november. En ökning med totalt 0,03procentenheter.

Men denna ökning ligger alltså främst hos SBAB samt de företag som bolånejätten samarbetar med så som Ikano Bank och Ica Banken. De har under denna period ökat sin snittränta på mellan 0,09 och 0,11 procentenheter.

Enligt SBAB handlar denna förändring om att de har fått högre kostnader för upplåning vilket därmed även återspeglar sig i högre räntor för deras kunder.

Men samtidigt kan detta inte vara hela förklaringen. Då det är samma regler och räntor som alla banker följer borde detta i så fall ha återspeglat sig på hela branschen. Men så är inte fallet. Tar man bort dessa banker från uträkningen visar det sig nämligen att snitträntan är exakt lika i november som i oktober. Någon förändring har alltså inte skett i genomsnitt hos de övriga bankerna.

Vissa banker har höjt räntan något. Här finns bland annat Handelsbanken och Danske Bank men jämför man deras höjningar är de inte alls på samma nivåer som SBAB har genomfört.

Lägst boränta gick att hitta hos Ålandsbanken i november. Detta med en snittränta på 1,38%. Banken har till och med minskat denna något sedan månaden innan då räntan var 1,39%. Även då var de billigast på marknaden. En bank som ofta kommer sist är Länsförsäkringar Bank och detta gäller även för november då banken erbjöd en snittränta på 1,75%.

Hur mycket påverkar 0,03%?

Om en person tar ett lån på 2 miljoner kommer personen att betala 31.200kr per år i räntekostnader om räntan är 1,56. Om det istället är en ränta på 1,53% blir det 30.600kr. Därmed blir skillnaden per år 600kr. Inte någon enorm skillnad alltså.

Men att räntan går uppåt kan vara ett tecken på att bankerna tror att räntan kommer att gå upp på långsikt.

Källa: Privataaffärer

Läs mer:

Snittränta