Ska digital skärm skapa säkrare handel med kreditkort?

När ett kreditkort används för köp över internet anges bland annat den tresiffriga koden som står på baksidan av kortet. För att inte bedragare lika lätt ska kunna använda stulna uppgifter från ett kreditkort  är det därför en rekommendation att skrapa bort dessa tre siffror och istället memorera dem. Men nu har det kommit en teknisk lösning som skapar en betydligt tryggare handel utan skraplösningen.

Det är tidningen E-handel som rapporterar om kreditkortet med digital skärm. Bakom idén står företaget Oberthur Technogogies och det är även de som tagit fram den tekniska lösningen på problemet. Deras prototyp består av ett betalkort med en digital skärm på baksidan. Istället för en statisk säkerhetskod byts koden ut slumpmässigt. Eftersom detta sker regelbundet kan inte bedragare utnyttja kortet för internetköp om de kommer över kortuppgifterna.

Enligt företaget är det möjligt att själv välja hur ofta koden ska ändras men grunden är att detta sker en gång per timme.

Det som krävs för att det ska fungera är att ett mycket litet batteri monteras i kortet samt att kortutgivarna applicerar mjukvaran i deras system. I och med att säkerhetskoden ändras måste ju även detta anpassas mot den mjukvara som hanterar kortbetalningarna.

Enligt dem själva förs samtal med flera banker i Storbritannien och tanken är att det ska lanseras i Frankrike redan i år.

Kommentar – Kommer det slå igenom?

Att hanteringen av kortuppgifter är för osäker är det inget tvivel om. Antalet kortbedrägerier ökar år från år. Genom system som ex. Verifiy by Visa och verifiering via Bank-ID har bedrägerierna online minskats något. Men samtidigt finns det fortfarande möjlighet att handla med kort i ett flertal butiker utan att dessa säkerhetssystem måste användas.

Ett annat stort problem är stulna kreditkort som därmed kan användas i butiker. Detta inte minst när det enbart krävs signatur för att godkänna köpet.

Med en kod som förändras på baksidan av kortet blir det svårare att kopiera kortuppgifterna och sedan använda dessa online. Men lika svårt är det om personen väljer att skrapa bort denna säkerhetskod. Det finns visserligen bara 999 olika kombinationer men bankerna har säkerhetssystem som känner av om någon försökt använda kortet vid ett flertal tillfällen under en kortare period utan att lyckats genomföra köp.

Frågan är då vad som är bäst:

Skrapa bort koden – Bedragaren kan ha tur och ange rätt kod. Detta även om flera tester behöver genomföras. Men det är lika svårt oavsett om kortuppgifterna stjäls eller hela kortet stjäls.

Digital kod – Bedragaren har upp till en timme (oftast) på sig att genomföra bedrägeri. Detta om kortuppgifterna stjäls. Stjäls däremot hela kortet finns all information för att kunna genomföra köp.

Teknik skapar säkerhet – men med sunt förnuft kommer man även långt, ibland längre.