Snittränta ska göra det enklare att jämföra boräntor

Den som gör en enkel jämförelse online på boräntor ser snabbt vilket företag som erbjuder bäst ränta. Ska man då teckna bolånet hos den bank som ger bäst ränta? Knappast. Än så länge är det bara listräntor som anges vilket betyder att man kan förhandla ner räntan betydligt. Den ränta som anges är bara något slags riktmärke. Med andra ord har det hittills varit relativt svårt för konsumenterna att jämföra boräntor. Man måste kontakta en rad banker för att få fram vilken som kan erbjuda lägst ränta. Vilken rabatt man får från listräntan beror sedan bland annat på vilken ekonomisk situation man har samt om man är helkund eller inte.

Ett första steg i rätt riktigt är att ”snitträntan” kommer börja presenteras. Skandiabanken är först ut med detta och många banker kommer att följa efter. Detta eftersom det kommer bli lag på att snittränta ska presenteras från och med 1 mars 2015.

På Skandiabankens hemsida finns möjligheten att fylla i en rad uppgifter om sin egen situation och hur mycket som lånet ska vara på. Därefter presenteras den ränta som man kan få. Genom att testa sig fram kan man se hur räntenivån rör på sig.  Denna service måste inte finnas hos alla banker men snitträntan måste nästa år vara synlig. Med snittränta visas det snittvärde (genomsnitt) som räntan hamnar på för kundena.

Kravet på förändring kommer från FI (Finansinspektionen) då de ansett att listpriserna varit missvisande. Att dessa regler skulle komma var väntat inom bankvärlden och det skapar inte något större merjobb för bankerna. Redan idag skickar de in snitträntor till SCB så det enda som skiljer är att de ska göra dessa mer offentliga på kontor och hemsidor.