Spara pengar – Tillsamman med vänner

Har du drömmen att få åka på resa med släkt eller vänner men inte riktigt motivationen att spara ihop pengarna? En motivationshöjande faktor kan vara att spara pengar med hjälp av appen ”Spara ihop”. En app som kombinerar ett roligt sparande med social interaktion med vännerna.

Appen ”Spara Ihop” från Ikano Bank gör det roligare att spara pengar till gemensamma projekt. Man kan följa hur det går för andra i ”gänget” och därmed skapas en motivationshöjande tävlingseffekt för att nå målet. Man kan även sätta upp olika sparmål som man antingen ska nå på egen hand eller som gruppen tillsammans ska nå upp till inom en viss tidsperiod.

Man sparar alltså på olika konton hos Ikano Bank men dessa samkörs i appen vilket gör att man kan följa och diskutera hur sparandet går för alla i gruppen. Man kan även koppla appen till Facebook och därmed dela hur mycket man har sparat ihop i procent av sparmålet. För att inte siffror på hur mycket man sparat i kronor ska vara tillgängligt för utomstående presenteras därmed allt i procent. Man kan därmed så hur många procent som vännerna har sparat till sparmålet  – men inte se hur stort sparmålet är.

Att spara via Spara Pengar är därmed ett intressant och roligt sätt att spara pengar. Kanske kan drömresan bli av tillslut!