Sparlån erbjuder nu privatpersoner att investera i lån

sparlån smårutaSparlån lanserade sin tjänst under vintern 2015 och har sedan byggt ut den och gjort den än mer konsumentvänlig. För en dryg månad sedan öppnade de upp för privata sparare att investera i de lån som erbjuds via plattformen. Detta är nytt då de tidigare enbart erbjudit professionella sparare denn investeringsmöjlighet.

Enligt Jonathan Klein, som jobbar som VD på företaget, valde man att först vända sig till professionella investerare eftersom det fanns stora volymer och stor efterfrågan inom det området. Men tanken att även vända sig mot privata sparare har alltid funnits. Genom att de nu optimerat systemet och säkerställt att det även passar privatpersoner har de valt att öppna upp dem för alla som vill utnyttja deras sparform.

Egentligen är det fel att säga ”sparande” då det snarare är investering som sker då man lånar ut pengar till andra privatpersoner.

Så går det till:

De som vill investera i lån börjar med att registrera sig på Sparlån.se för att skapa ett konto hos dem. Att göra detta är alltid gratis och tar inte mer än fem minuter. Nästa steg är att avgöra vilken risknivå man vill ta med de investerade pengarna. De som väljer högre risknivå kommer att låna ut pengar till personer som inte är lika kreditstarka som de som lånar ut på en lägre risknivå. Man tar därmed en högre risk – men kan även få betydligt högre avkastning.

Nästa steg är att sätta in pengar på kontot vilket kan ske med bankgiro eller Swish. När pengarna når kontot börjar de automatiskt att lånas ut till de låntagare som ansöker om lån hos Sparlån. Genom att logga in på webbplasen kan långivaren se hur pengarna lånats ut och vilken avkastning det ger.

sparlån spara

Minimerad risk

För att minska kreditförlusten och risken sker alltid utlåningen till minst 20 olika låntagare. En långivare behöver alltså inte finansiera hela lånet utan kan vara långivare till en liten del av lånet. På detta sätt kan man låna ut till ett flertal låntagare samtidigt och därmed minska risken. För den risk som tas med dessa investeringar är just att låntagaren inte betalar tillbaka pengar.

Om någon återbetalning inte sker är det Sparlån som sköter ärendet och eventuellt drar det till Kronofogden. Men om betalning ändå inte sker kan det uppstå en kreditförlust hos långivaren.

Fördelningen på 20 låntagare skapar en viss säkerhet.  Utöver det sker en sedvanlig kreditprövning och man är noga med att inte låna ut pengar till personer som inte har förutsättningar att betala tillbaka summan i tid.

En unik funktion hos Sparlån är hur kostnaden för lånet tas ut. Som låntagare betalar man ränta i likhet med alla andra lån. Som långivare betalar man en viss del av ränteintäkten till Sparlån. Detta som en avgift för att få utnyttja deras plattform. Detta gör att Sparlån har ett stort intresse av att få in de utlånade pengarna och den ränta som låntagaren ska betala. Därmed faller Sparlåns och långivarnas intressen samman vilket gynnar bägge parter.