Stämning att vänta för 24Money

Företaget 24Money har under ett par år erbjudit en mycket hög sparränta på sina sparkonton. På vissa konton har de legat högst i landet. Flera sparare har lockats av den höga räntan men samtidigt har det varit ett konto utan tryggheten i den statliga insättningsgarantin. Med förskingring, eventuell konkurs och stämningsansökan ser framtiden inte god ut för de som satt in sina pengar hos bolaget.

I början av november beslutade Uppsala Tingsrätt om en kvarstad mot företaget 24Money. Ännu ett bakslag för företaget som under 2017 haft stora problem med förskingring och stoppad verksamhet inom vissa områden. Företaget har valt att ”kämpa emot” utvecklingen genom att byta namn till Monark Finans samtidigt dom de anlitat Thomas Lindwall som advokat. Att de valde just denna advokat ger inte företaget något ännu bättre rykte. Lindwall är nämligen själv indragen i ett mål gällande bedrägeri. Ett mål som nu är uppe i hovrätten.

Det är företaget Tavex som valt att lägga in en stämningsansökan mot 24Money. Detta eftersom de har en fordran mot företaget på 3,4 miljoner. Visserligen har inte 24Money gått i konkurs men med tanke på de problem som företaget haft under året anser Tavex att risken är mycket stor att deras fordran inte blir betald. Det är en av orsakerna till att ansökan lämnas in. De menar även att 24Money inte följt det avtal som finns mellan företagen.

Förskingring och risk för konkurs

Under sommaren 2017 kom det upp en text på 24Moneys hemsida om att pengar kan ha förskingrats från bolaget och att de för tillfället inte tog emot fler insättningar. Dagens Industri, och flera andra tidningar, skrev att företaget närmade sig konkurs och ett flertal investerare i deras aktier eller i deras sparprodukter insåg att pengarna nog var förlorade.

Detta var däremot inte någon stor överraskning då företaget haft problem under flera månader. Under våren anmälde deras revisionsbolag företaget till Ekobrottsmyndigheten och det var orsaken till att en förundersökning startades.

Företaget hade då ca 13 000 kunder och enligt vissa källor till Dagens Industri kunde dessa kunder totalt förlora 40 miljoner om 24Money försattes i konkurs.

Så fungerar sparkonto utan insättningsgaranti

Det finns ett flertal företag i Sverige som erbjuder sparkonto utan insättningsgaranti. Som mest får 50 000kr sättas in på konton hos dessa företag. Det som kännetecknar dem är en mycket högre ränta än vad som går att få hos vanliga banker. När det som bäst gick att få c 1% på rörlig ränta hos bankerna så kunde flera företag utan insättningsgaranti ge ca 5% i rörlig ränta. Men den högre räntan har ett högre pris.

Ett konto utan insättningsgaranti har en viss risk. Skulle företaget fortsättas i konkurs, om pengarna förskingras eller annat händer som gör att utbetalning inte kan ske så kan spararna förlora sina pengar. Det finns därmed ingen säkerhet.

Detta kan ställas mot ett konto med insättningsgaranti där staten är garant för pengarna. Skulle banken gå i konkurs är det Riksgälden som betalar ut samma summa till kontoägaren.

En del anser att sparkonto utan insättningsgaranti är ett ”lotteri” där man antingen får bra avkastning eller inte får något alls. Andra ser det som ett sätt att bredda sin sparportfölj. Huvudsaken är att man är medveten om vilken risk det innebär- vilket historien om 24Spar tydligt visar.