Stor konkurrens bland låneförmedlarna

När Lendo lanserade sin tjänst, låneförmedling, var de nästan ensamma på marknaden. Snabbt blev det en mycket populär tjänst då allt fler insåg att det var en väg att gå för att jämföra räntor hos ett flertal banker. I och med att marknaden var stor tog det inte lång tid innan fler aktörer fick upp ögonen för denna marknad. Idag är utbudet betydligt större vilket inte minst visar sig i att hela 47 företag kommit in med ansökan till Finans Inspektionen gällande att starta digital låneförmedling. Detta då enbart under 2014.

Men med allt fler aktörer på marknaden har även konkurrensen hårdnat. Detta till den grad att vissa låneförmedlare har fått lägga ner sin verksamhet och andra dra ner på anställda. I augusti meddelande exempelvis Advisa att de drar ner rejält på personalstyrkan. Detta efter att deras fina vinstsiffror har gått över till ett förlustresultat. Företaget började sin verksamhet 2011 och har en stark expansionsfas bakom sig. Men detta har alltså vänt till en tydlig nedgång av företagets resultat.

Resultatet för 2014 landade på en förlust på hela 5,6 miljoner.  Att detta är orsaken till att bolaget nu säger upp 40 personer är tydligt. Det har även resulterat i att Advisa väljer en tydligare väg gällande deras marknadsföring. De drar ner rejält på telefonförsäljning till förmån för en tydligare synlighet på nätet. Enligt Fredrik Lundahl (vd.Advisa) har även kunderna efterfrågat en tydligare kommunikation med företaget via internet så detta blir även en del i linjen på att satsa mer på närvaron online.

Enligt Jacob Tolleryd (Compricer) känner även Compricer av den betydligt hårdare konkurrensen. Enligt honom kommer troligtvis fler låneförmedlare få dra ner på anställda eller till och med lägga ner sin verksamhet framöver.

Källa: Breakit.se