Stor oro vid liten räntehöjning

Med dagens extremt låga boräntor vore det logiskt att många har mer kvar i plånboken efter att räntorna är betalda. Men det är snarare tvärtom. De låga räntorna har resulterat i högre belåning och ökade bostadpriser. Med högre priser blir även huslånen större. Samtidigt har lån blivit så billigt att många belånar bostaden för att ha råd med semester eller bara vanlig konsumtion.

Men vad händer om räntan ökar? Hur skulle hushållen klara sig då? Denna fråga ställdes till 1000 personer av Demoskop och resultatet var något skrämmande. Frågan var ställd hur ekonomin skulle påverkas om boendekostnaderna skulle öka med 50% mot dagens nivåer och hela 23% såg detta som ett ”mycket stort problem”. Det ska då tilläggas att om räntan ökade med 50%, från dagens ca 2% till 3%, så skulle det fortfarande vara en historiskt låg ränta.

Hela 28% svarade att problemet skulle bli ”ganska stort” vilket alltså betyder att över hälften skulle ha det relativt svårt ekonomiskt om räntan rörde sig mot mer normala nivåer.

Enligt de prognoser som Riksbanken gjort är det även sannolikt att räntan är på denna nivå om ca 3 år. De räknar med en reporänta år 2018 på 1,5% vilket  skulle skapa en bolåneränta på ca 3%.

Men trots att oron är hög för att räntan ska röra sig uppåt väljer fortfarande den övervägande delen som tecknar ett bolån att göra detta med rörlig ränta. Man lockas av den låga räntan samtidigt som man paradoxalt nog är rädd för att den ska gå upp.

Resultatet av undersökningen presenterades på DI.se  i mitten av maj 2015.