Stor (?) skillnad på snitträntorna i november

Några större förändringar gällande snitträntan på bolån hos bankerna mellan oktober och november kan inte ses. Men ett stort undantag. SBAB har ökat sin snittränta rejält och därmed även de banker som SBAB har samarbete med. Från oktober till november har snitträntan ökat från 1,45 till 1,55 hos SBAB. En stor ökning men det är hos deras samarbetsbank IKANO Bank som den största ökningen finns. De ökade med 0,11 procentenheter, från 1,56 till 1,67.  En annan bank som har samarbete med SBAB är ICA banken. De ökade snitträntan från 1,45 till 1,54.

Bortser man däremot från de förändringarna som skett hos SBAB och de banker som samarbetar med dem är förändringarna mycket blygsamma. Störst förändring finns hos Handelsbanken vars snittränta gått upp 0,04 procentenheter.

På listan över banker som ger bäst snittränta ligger Ålandsbanken på första plats. Detta med snittränta på 1,38%. Banken låg även bäst till månaden före även om snitträntan då var 1,39%.

0,03 i genomsnitt men…

Den genomsnittliga snitträntan hos alla de jämförda bankerna har gått upp med 0,03 procentenhet. Detta skulle kunna vara ett tecken på att räntan är på väg uppåt. Men denna ökning beror i stort sett enbart på den höjning som skett hos SBAB och dess samarbetspartners. Om man räknar bort dessa banker kommer den genomsnittliga förändringen vara plus-minus-noll. Ser man på dessa banker är alltså snitträntan helt oförändrad över denna tid.

Tydligt att det är värt att jämföra

Det kan se ut som att det är mycket små skillnader mellan de olika bankerna gällande snittränta men genom att jämföra den bank som har bäst snittränta i november och den som har sämst under samma månad visar sig det snabbt att det är viktigt att jämföra räntor från flera banker innan bolånet tecknas.

Om en familj väljer att teckna ett bolån hos Ålandsbanken på en miljon och får deras snittränta betyder detta att de får betala 13.800kr i ränta per år. Om familjen istället valt att teckna bolånet hos den sämsta aktören, Länsförsäkringarna, skulle kostnaden varit 17,500kr. En skillnad på 3700kr per år eller om man istället valt att se detta som månadskostnad så innebär det drygt 300kr per månad.

Läs mer:

SBAB drar upp snitträntorna

Snittränta