Stora framgångar för Bynk

Att som ny bank etablera sig på den svenska lånemarknaden är inte helt lätt. Det finns ett mycket stort utbud av banker och kreditföretag i Sverige och konkurrensen är stenhård om lånekunderna. Men Bynk har uppenbarligen hittat en framgångsrik väg frammåt. Bara efter en månad hade de nämligen fått 4000 nya kunder.

Bynk storrutaUnder våren lanserades den nya mobilbanken Bynk. I vår recension fick företaget blandande betyg där höga betyg gavs till funktionen och att låntagaren kan få sänkt ränta under låneperioden. Dessutom är det en fördel att banken är helt transparent gällande hur räntanivån sätts. Uppenbarligen är detta framgångsnycklar för banken. För framgång har det verkligen varit.

Efter en månad hade ca 4000 kunder ansökt om lån vilket var betydligt fler än vad man hade räknat med. Framförallt hade låneansökningar skett via mobilen vilket också är ett tydligt fokus som Bynk har. Det är via mobilen som man kan få den mesta informationen kring lånet, så kallade Bynkpoäng och eventuella lånesänkningar. Att framtiden är i mobilen är tydligt. Detta har E-handlare insett för flera år sedan medan bankerna har halkat lite efter.

  • Det är uppenbart att vi hittat en egen nisch på marknaden, säger Dennis Ahlsén (VD) i ett pressmeddelande.

Vad skiljer Bynk mot vanliga banker?

Som nämnts har Bynk ett mobilfokus som många andra banker saknar. Men det är deras automatiska funktion för lägre ränta som fått störst medial uppmärksamhet. Det är även den funktionen som de får mycket beröm för i vår recension.

När en låneansökan skickas in gör Bynk en kreditbedömning och avgör vilken ränta som personen ska bli erbjuden utifrån detta. Detta i likhet med andra banker. Men medan andra banker låter räntan vara på samma nivå under hela lånetiden så omvärderar Bynk låntagarens kreditvärdighet regelbundet. Det innebär att man efter ett tag automatiskt kan få en lägre ränta. Därmed tjänar man på att betala lånet i tid och allmänt förbättra sin kreditvärdighet.

Bynk är även helt transparent gällande vilka faktorer som ligger bakom räntesättningen, något som är mycket ovanligt hos andra banker. Därmed kan man själv också lättare påverka kreditvärdigheten på ett enkelt sätt vilket alltså i längden sänker räntan.

Bynkpoäng

Kreditvärdigheten bygger på Bynkpoäng. Dessa samlas på flera olika sätt. Ett exempel är att bynkpoäng ges ut när appen laddas hem, om betalningsfri månad utnyttjas m.m.

bynkpoäng

Innovativ – Men brist på information

I recensionen av Bynk på Sverigekontanter får företaget ett medelbetyg i jämförelse med många andra banker. Betyget hålls uppe av de funktioner som nämns ovan. Att jobba mobilt är framtiden och att de är helt transparenta gällande vad som påverkar räntan är mycket positivt. Med Bynkpoängen och transparensen kan kunderna lätt påverka räntan nedåt över tid. Detta är en funktion som inte finns hos andra långivare.

Det som däremot höll nere det slutgiltiga betyget till en medelnivå är bristen på information på hemsidan. Att det är en mobilbank är lite väl tydligt. På hemsidan finns exempelvis extremt lite information om betalningsfri månad samt hur bynkpoängen värderas. För att en kund ska helt kunna ta ställning till tjänsten vore det fördelaktigt om den presenterades helt på hemsidan. Som det är nu behöver appen laddas hem för att man ska kunna ta del av mer information.

Besök Bynk