Större amorteringsvilja hos svenskarna

amorteraEn del experter brukar säga att man som låntagare ska passa på att amortera extra under de perioder som räntan är riktigt låg. Detta istället för att utnyttja tillfället med lägre kostnader och konsumera mera. Kanske är det detta som ligger bakom den ökade amorteringsviljan hos svenskarna. En annan orsak kan vara att man anar att räntan snart kommer gå upp eller att diskussionen kring amortering har varit betydligt mer offentlig senaste åren. Oavsett orsak så har amorteringsviljan ökat rejält.

I en undersökning som presenterades av DN.se (nov 2015) amorterade hela 93% av alla bolånekunder. Detta ska då ställas mot siffrorna från 2011 då det enbart var 44%. Mer än en fördubbling alltså.

Vad är det då som ligger bakom denna helt nya amorteringskultur? Enligt Bankföreningens vd Hans Lindberg är en av orsakerna att bankerna börjat tagit ett allt större ansvar gällande amortering. En del banker har till och med amorteringskrav även om det inte ännu finns någon lag som säger att detta måste finnas.

Men även om amorteringsviljan har ökat och att bankerna tar större ansvar så menar Lindberg att det inte är nog. Bankföreningen menar att regeringen ”skyndsamt” måste ta politiska beslut för att begränsa utlåningen. Detta exempelvis via amorteringskrav, minskat ränteavdrag eller tak gällande hur mycket som får lånas i förhållande till inkomst.