Svårare för invandrare att få lån

Alla banker och kreditinstitut har sina regler gällande för vilka som ska få låna pengar. Det gäller då främst regler om ålder, inkomst och ekonomin i övrigt. Inget företag visar öppet att de tar hänsyn till nationalitet. Men undersökningar visar att så är fallet. Det finns nämligen flera rapporter som visar på att utlandsfödda personar har svårare att få lån. Nu i april 2015 kom även Tillväxtverket med en rapport som visade samma sak. Det rapporterna visar är att personerna framförallt har svårare att få lån till affärsverksamheter.

Men att orsaken är rasism inom banksektorn är inget som går att befästa. När Sveriges Radio rapporterade om rapporten och även tog upp några exempel på invandrare som haft svårt att få lån pekar de istället på språkförbistringen och kulturella skillnader som den större orsaken.

Det kan alltså i detta fall handla om att presentationen av affärsplanen inte sker på ett så tydligt sätt att banktjänstemannen anser att det finns en säkerhet i planen. I detta fall kan det alltså vara en fördel att testa sin affärsplan mot en svensk vän för att se hur den uppfattas. Ett tips som gäller oavsett nationalitet för att förbereda sig inför bankmötet.