Svårigheten för unga att ta bostadslån leder till nytt förslag

Bostadslån för unga

Lånemarknaden förändras konstant och i stadig takt. Ett av de vanligaste lånen är bostadslån, men under de senaste åren har det blivit allt svårare för unga att bli beviljade just bostadslån. Många unga tampas i många år med att försöka ta ett kliv in på bostadsmarknaden, men glappet mellan att stå utanför lånemarknaden och stå inne i värmen tycks bara växa sig allt större. I takt med att bostadspriserna höjs och allt fler unga tvingas ta hjälp av en förälder för att få ett bostadslån, kommer nu förslag om ett speciellt bostadslån till för enbart unga.

Dagens bostadspriser gör att många unga har svårt att få lån. Kraven för att få ett bostadslån innebär idag att man både måste ha en hög kontantinsats men också en stor säkerhet i form av en stadig inkomst i kombination med ett ofta fast kontrakt. De höga priserna på bostadsmarknaden, den höga räntan och de stora kraven på amortering sätter dock stopp för många unga att ta ett lån även om man uppfyller kraven.

Många unga vittnar om svårigheten att få ett lån, men lika så hur tufft det kan vara att få en överblick över vilka lån som är möjliga att ta, vilka krav som finns på låntagare, och hur man ska agera för att få ett lån. I takt med att det blivit fler och fler lån på marknaden har fler aktörer gått in för att underlätta för unga att ta lån. På www.kreditval.se/ beskrivs hur många olika former av lån det finns och vad som krävs för att bli låntagare på de olika formerna för lån. Här kan finns också olika jämförelse av lån för att hjälpa unga att välja rätt.

Dessa websidor som har uppkommit just för att jämföra och underlätta för möjliga låntagare i att förstå hur lånemarknaden ser ut och vilka krav som ställs på en som låntagare. Dessa websidor som hjälper till att ge en överblick över marknaden vittnar om att det är en komplex lånemarknad vi just nu befinner oss i.

bostadslån

Förslag om nytt lån för unga

Men det är inte enbart den typen av websidor som lanserats som en konsekvens av den växande lånemarknaden. Nu kommer också ett förlag som att det ska lanseras ett specifikt lån som är till för unga som vill köpa bostad. Under många år har det blivit allt svårare för unga människor att själva få möjlighet till att köpa en bostad.

Fler och fler unga har därför fått ta hjälp av en medlåntagare. Alltså att en förälder går in och låna med den unga personen för att denna ska bli beviljad ett lån. Men nu kommer förslag från jagvillhabostad.nu om att skapa ett lån som kan möjliggöra för unga att ta lån lättare. Om detta förslag går igenom eller ej återstår att se, men att det börjar talas om förändring på lånemarknaden till förmäl för att det ska bli lättare för unga att ta lån, är ett steg på vägen.  Vill du läsa mer om bolån kan du fördjupa dig i materialet här: https://sverigekontanter.se/bolan/.