Svensk ekonomi i gungning men casinospelandet fortsätter öka

Den påtagliga inflationen, prisökningarna, den svaga svenska kronan och lågkonjunkturen är olika symptom på att hela den svenska ekonomin är i gungning. Samtidigt finns det branscher som fortsätter att visa upp starka resultat, trots tuffa ekonomiska tider. Exempelvis kunde den svenska spelmarknaden presentera ett fantastiskt resultat efter det tredje kvartalet. Men hur kan det egentligen komma sig?

 

När man pratar om den skakiga svenska ekonomin måste man ta in det globala perspektivet. Det går att se stora ekonomiska problem i flera länder, samtidigt som den ekonomiska instabiliteten även finns i världsekonomin på ett globalt plan. Det påverkar i sin tur olika länder på olika sätt, eftersom många är beroende av handel med andra.

 

Vare sig man är ett import- eller exportland riskerar man att drabbas av ekonomiska problem när man har handelspartners som upplever ekonomiska utmaningar. På samma sätt påverkar svaga ekonomiska tider inom en viss bransch ofta andra branscher. Svåra ekonomiska tider med lågkonjunktur och inflation smittar lätt av sig.

 

Men det finns samtidigt branscher som till synes verkar kunna hantera den dystra ekonomiska perioden på ett bättre sätt. I Sverige är spelmarknaden ett sådant exempel. Spelandet hos olika casino med svensk licens har snarare ökat under året, åtminstone sett till den totala omsättningen.

 

Myndigheten Spelinspektionen släpper kvartalsvis sin statistik över spelandet i Sverige. Då mäter man spelandet i termer av total omsättning, som i det här fallet innebär alla placerade insatser minus alla utbetalda vinster hos licensierade operatörer. Under det tredje kvartalet kunde alla spelbolag och casinon med svensk licens tillsammans visa upp en total omsättning på över 6,7 miljarder svenska kronor.

 

I tuffa ekonomiska tider hade man kunnat tänka sig att spelandet snarare skulle minska och att omsättningen därför skulle minska under årets gång. Men när man jämför det tredje kvartalet 2023 med tidigare kvartal samma år kan man snarare konstatera att det skett en ökning i total omsättning.

 

Under januari, februari och mars låg omsättningen på 6,583 miljarder svenska kronor. Kvartalet därpå landade omsättningen fem miljoner kronor över 6,7 miljarder. Under det tredje kvartalet slutade omsättningen på 6,736 miljarder. Det är med andra ord ingen större ökning, men vad som är imponerande är att det inte är en minskning. Det var det nämligen många som hade trott.

 

Med tanke på att många andra branscher visar upp nedåtgående trender och röda siffror är detta ett stort styrkebesked från spelmarknaden i Sverige. Det finns bevisligen ett stort intresse för att spela casinospel och andra spelformer hos licensierade operatörer på den svenska spelmarknaden. Trots sämre ekonomiska tider, både på ett samhällsplan och för många enskilda hushåll, prioriterar många att spela om pengar.

 

Varför fortsätter den svenska spelmarknaden att gå starkt?

 

Att spelmarknaden fortsätter att visa upp starka resultat väcker flera frågor. Vad kan andra branscher lära sig av spelmarknaden? Varför verkar spelmarknaden vara mer immun mot samhällets ekonomiska utmaningar? Hur ser framtiden ut för spelmarknaden?

 

Det är svårt att med säkerhet besvara frågorna, men man kan inte blunda för att resultaten på spelmarknaden har varit starka under en längre tid. För att med säkerhet kunna jämföra med tidiga år får man dock begränsa sig till 2019 och framåt. Då infördes den nya svenska spellagen, som på många sätt ritade om kartan för spelmarknaden i Sverige.

 

Det är sedan dess som myndigheten Spelinspektionen haft en större insyn. Det är alltså sedan 2019 som man kunnat föra noga statistik över beteendet och omsättningen på den svenska spelmarknaden.

 

Faktum är att statistiken visar att omsättningen på Sveriges spelmarknad varit på ungefär samma nivå under lång tid. Det är också vanligt att omsättningen ökar under året, från något lägre under det första eller de första kvartalen, till ett par starka kvartal på slutet. Av allt att döma ser omsättningen ut att följa samma kurva under 2023.

 

Till skillnad från många andra branscher har spelmarknaden inte förändrat sina produkter särskilt mycket i dessa karga ekonomiska tider. Kunderna har med andra ord kunnat spela på precis samma sätt som tidigare. Det kan vara en av förklaringarna till att omsättningen fortsatt ligga på höga nivåer.

 

Det återstår att se hur framtiden ser ut för spelmarknaden, men i dagsläget finns det få tecken på att framgångssagan skulle klinga av. Snarare visar statistiken att spelandet fortsätter att öka. Det finns naturligtvis potentiella legala hinder för spelmarknaden, om man från politiskt håll skulle vilja göra regelverket ännu snårigare. Det skulle kunna skapa en situation där spelandet mattas av, möjligen till förmån för utländska spelbolag och casinon.

 

Riksbankens presenterar statistik för inflationsutvecklingen månadsvis

 

Det stora problemet i den svenska ekonomin har varit den höga inflationen. På många sätt blev coronapandemin startskottet på den negativa ekonomiska trend som vi nu ser över hela världen, men som också påverkar Sverige. Där är den skenande inflationen ett av huvudproblemen.

 

Riksbanken i Sverige, som bland annat har ansvaret att stävja inflationen och med olika penningpolitiska verktyg främja svensk ekonomi, presenterar regelbunden statistik för inflationsutvecklingen. Som mest har den legat en god bit över 10% år till år, men nu pekar äntligen siffrorna i rätt riktning.

 

Inflationsmålet som Riksbanken har att styra efter ligger på 2% och under många år var det inget problem. Faktum är att man snarare hade en inflation som var för låg i Sverige. Men nu är det alltså en helt annan trend som råder och det påverkar ekonomin på många olika sätt.

 

I den statistik som Riksbanken för över inflationsutvecklingen ser man också att livsmedel varit en underkategori som har drivit inflationen till den höga nivån som den legat på tidigare. Men nu ser det ut att ha lugnat sig något.

 

Vad som är intressant är att vissa branscher, däribland spelmarknaden, inte påverkats särskilt mycket av inflationsnivån. Det har inte spelat någon större roll om inflationen varit hög eller låg. Oavsett vad har spelmarknaden mått bra under lång tid. Av det mesta att döma behöver spelmarknaden alltså förhålla sig till andra utmaningar än vad många andra branscher gör i dessa bistra ekonomiska tider.