Svenskarnas skuldberg växer och växer…

Med extremt låg ränta är det lätt att se lån som en enkel utväg när pengarna inte räcker till. Troligtvis är det också en faktor bakom varför hushållens skuldberg fortfarande ökar år från år. En annan orsak kan vara att huspriserna ökat vilket gör att bolånen blir större än tidigare. För det är främst bolån som ligger bakom skuldberget. Av det sammanlagda skuldberget är det 81% som är bolån. Totalt har svenskarna lån för hela 3081 miljarder vilket blir utslaget på 9 miljoner personer genomsnittslån på drygt 300.000kr. Men då ska tilläggas att det är uträknat ett snitt på hela Sveriges befolkning samtidigt som inga under 18 år ens får ta lån.

Källa: Aftonbladet