Balansekonomi – Gratis föredrag

  Vad är ett rikare liv för dig?

Frågan ovan är utgångspunkten för företaget Balansekonomi när de ska presentera sin verksamhet. Ett rikare liv brukar innefatta en stabil ekonomi men lika mycket en god hälsa och en tillvaro som inte är full av stress. Dessa tre bitar sitter ihop mycket tätt vilket en person med dålig ekonomi verkligen kan skriva under på. Det handlar inte bara om att få ihop pengar till nästa räkning, det handlar lika mycket om stressen man lever under och tiden som inte räcker till.

balansekonomi

Gratis föreläsningar som hjälper dig framåt

Balansekonomi erbjuder gratis föreläsningar som de anordnar i flera städer i Sverige. Detta då inte bara i de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö utan även Gävle, Borlänge och andra städer. På hemsidan går det att se vilket datum som företaget kommer och ger gratis föreläsning i just din stad. Det är även via hemsidan man kan boka sin fribiljett till föreläsningen.

Föreläsningen heter ”Ett rikare liv” och är en inspirationsföreläsning som även ger verktyg och vägar att gå för att just få ett rikare liv. Den som föreläser är Charlie Söderberg, en TV-profil som blivit känd genom TV-programmet Lyxfällan som hjälper personer som verkligen kommit i ekonomiska problem.

Denna föreläsning är mycket populär vilket inte minst visar sig i att Charlie fått ett pris för sin föreläsning – ”Årets Finansiell Folkbildare”.

”Ett rikare liv” pågår 18.00-20.30 och därefter brukar det vara mingel i ca 30 minuter.

balansekonomi föreläsningar

Vidare utbildningar

Hur kan ett företag erbjuda gratis föreläsningar runt om i landet? Hur kan det gå runt ekonomiskt?

Just de föreläsningar som nämns ovan är inte inkomstbringande för företaget. Det de istället får in pengar på är de utbildningar som de har på övrig tid. De utbildningar som finns att välja på är:

  • Kickoffen till ett rikare liv

Här träffas deltagarna en heldag (istället för bara 2 timmar som föreläsningen ovan är på). Här får deltagarna lära sig fokusera och sätta mål i livet. Men även hur dessa tydligt ska nås. Detta genom praktiska knep och inte minst genom att hitta modet. Priset är ca 4000kr. Däremot erbjuder de en ”Pengar-Tillbaka-Garanti” som innebär att om man inte är nöjd får man pengarna tillbaka. En säker investering oavsett.

  • Du och din ekonomi

Här erbjuds en kurs som är upplagd på hela åtta kvällar. Lite av en kvällskurs i privatekonomi och förhållningssätt till detta. Varje kväll innebär fokus på ett specifikt tema. I och med att det är utdraget på flera tillfällen hinner kursdeltagarna ta till sig de verktyg som kursledarna ger och även testa dem i praktiken inför nästa gång man träffas.

  • Ditt liv och dina affärer

Denna kurs består av fem tillfällen (fredagar) utspridda på fyra månader. Här får alltså deltagarna verkligen god tid att reflektera över den kunskap som ledarna bjudit på innan man träffas igen. Denna kurs är sista delen i deras utbildningspaket och har ett något annat fokus. De tidigare har varit att sätta mål och staka ut vägen till detta. Denna kurs sätter däremot mer fokus på att behålla fokus och behålla riktning. Det sista steget för ett rikare liv.

Om de ovan nämnda kurserna låter intressant – börja med att gå på en gratis föreläsning. Här finns det kunskap och konkreta tips att hämta för en bättre ekonomi. Inte minst så är det gratis.

Inspirerande blogg

Som nämnts är första föreläsningen alltid gratis. Även via hemsidan kan man hitta en hel del inspirerande läsning. Detta delvis via deras bloggdel. Här blandas krönikor med konkreta tips. Fördelen är att de inte ”skriver dig på näsan” som annars ofta sker i liknande ekonomibloggar. Här är det inte mängder ”så gör du”-texter utan snarare ett fokus på att tänka på ett nytt sätt kring sin ekonomi.

Om Balansekonomi

Balansekonomi är ett utbildningsföretag som har som fokus att ge utbildningar till både företag och privatpersoner för att förbättra de ekonomiska förhållningssätten. Detta är grunden och det första steget till en bättre ekonomi. Även om fokus ligger på just den ekonomiska biten så sitter det ihop med tid och hälsa. Det är som de själva skriver på sidan att de hjälper till att hitta vägar till ”mer pengar, mer energi och mer tid. ”

Företaget skapades 2006 och sedan dess har de haft utbildning för över 100.000 personer. Detta sker både genom att de blir inbjudna till speciella tillfällen och att de anordnar gratis föreläsningar runt om i landet.

Vad skiljer då detta företag mot banker? Banker som även de kan ge ekonomiska råd och sätta upp planer. Den stora skillnaden är att Balansekonomi inte ger någon direkt finansiell rådgivning. De ger mer livsstrategier och verktyg att nå sina mål (oavsett vilka mål man själv sätter upp). Detta i ett större sammanhang där man lyfter upp ekonomi, hälsa och tid som något som sitter ihop och inte är separata öar som inte påverkar varandra.