Betalkoll

El, bensin, telefon, hyra, medlemsavgifter, lånen…… Listan kan göras lång med fakturor som kommer till en privatperson varje månad. Att ha koll på alla är inte helt lätt och för vissa händer det inte sällan att en faktura inte blir betald varpå påminnelseavgiften kommer som ett brev på posten. En lösning på detta är tjänsten Betalkoll som Collector står bakom. Fördelen är att alla fakturor automatiskt bakas ihop till en enda som betalas vid ett enda tillfälle.

betallkoll betalaSå fungerar Betalkoll

När en faktura kommer så ta ett kort med mobilen på fakturan och skicka den till Collector. I de fall som man har fått en digital faktura går det även bra att skicka in den i PDF-format. Det spelar ingen roll om de olika räkningarna har olika betalningsdag.

Collector betalar sedan fakturorna på dess förfallodag.

En gång månaden skickar sedan Collector ut en faktura till appen ”Betalkoll”. Fakturan är då en samlingsfaktura på alla de små fakturor som skickats in. Fakturan skickas ut i mitten på kommande månad.

 

Besök Betalkoll

Kostnad?

Appen är gratis och även tjänsten. Det finns däremot kostnader som kan uppstå. När man får samlingsfakturan kan man välja att inte betala hela utan bara en del av den. Detta i likhet med hur ett kreditkort fungerar där kreditkortsägaren kan välja att delbetala sin skuld. I dessa fall tillkommer räntekostnad på det uppskjutna beloppet.

Samlingsfakturan kostar 35kr i aviavgift.

Självklart kan påminnelseavgift och förseningsavgift uppkomma men det gäller ju oavsett vilken faktura som ska betalas. Fördelen blir däremot att det är maximalt en enda påminnelseavgift som kan tillkomma istället för flera om man har fler betalningsmottagare.

Fördelar med betalkoll

  • Smidigt

Att fota av en räkning är snabbt och enkelt. Man behöver inte krångla med OCR-nummer och välja rätt mottagare. Ett foto tas snabbt och sedan kan man lägga bort fakturan i högen ”betald”. Den är visserligen inte i ordets rätta bemärkelse betald men man behöver inte bry sig mer.

  • Tryggt

Olika fakturor har olika förfallodatum. Strunta i om de har 10 dagar eller 30 dagars betalningstid. Betalningen sker automatiskt.

  • Kreditmöjlighet

Betalkoll kan användas som ett säkert och enkelt sätt att betala sina räkningar i tid. Men det kan även vara ett sätt att skjuta upp betalningar. Hela månadens stora utgifter hamnar på samma faktura och man väljer själv om hela summan ska betalas eller bara en del av denna. Denna kreditmöjlighet finns inte hos telefonbolag, elbolag och hyresbolag (de som skickar ut fakturorna).

Däremot ska inte Betalkoll ses som ett sätt att låna pengar utan främst som ett enkelt sätt att få överblick över sin ekonomi.

Nackdelar med betalkoll

  • Lockas till kredit

Nackdelen med Betalkoll är samma nackdel som finns med kreditkort. Någon räntekostnad uppkommer aldrig förrän man väljer att skjuta upp betalningarna genom delbetalning av skulden. När denna möjlighet finns är det vissa personer som ”lockas” att skjuta upp skulden och istället konsumera för pengarna som skulle gå till återbetalning. Det är inte Betalkoll (eller Collector) som lockar till detta utan personens egna val som i så fall ligger bakom dessa beslut. Har man svårt att hantera krediter bör inte heller Betalkoll användas. Tjänsten fungerar som en smidig betalningstjänst med inbyggd kredit.

  • Ökar kreditbeloppet

Eftersom det är en kredit så kommer det registreras att personen har en viss kredit. Om man har många olika krediter kan detta påverka chansen att få större lån beviljade. Om man ansöker om privatlån och inte får dessa beviljade kan det alltså bero på att man har för många aktiva krediter.

Krav:

Då det ingår en viss kredit i betalkoll sker alltid kreditprövning innan tjänsten kan börja användas. Däremot skriver de på hemsidan att denna kreditupplysning inte ”påverkar framtida kreditvärdigheten”.  Kreditgränsen ä 35.000.

För att kunna använda sig av Betalkoll måste man vara 18 år, ha mobilt BankID samt uppfylla grundläggande krav för att få ta del av tjänsten via Collector.

Sammantaget:

Tjänster som är gratis och underlättar vardagsekonomin är ofta positiva. Så är det även med betalkoll. Man spar tid på att bara fota av fakturorna och man behöver inte oroa sig för olika betalningsdatum. Man får även en bra koll på ekonomin genom en och samma samlingsfaktura.

Detta är betalkolls stora fördelar och det är inte oväntat om fler banker börjar erbjuda samma lösningar.

Kreditmässigt finns det stora likheter med ett kreditkort. Företaget gör en kreditkontroll innan de beviljar krediten och sedan får man en samlingsfaktura på alla inköp/fakturor. Fakturan kan man sedan välja att betala till sin helhet eller bara till viss del.

Ett enkelt sätt att samla ihop samtliga fakturor och vara säker på att de blir betalda i tid. Dessutom mycket flexibelt gällande betalning då man kan delbetala mot att man får betala en viss ränta. Räntan är i skrivandet stund på 14,62% effektiv ränta vilket är i nivå med många kreditkort.

Tjänsten är smidig, enkel, gratis och flexibel. Den enda varningen som kan sägas är att den har kredit. Den som vet med sig att man inte kan hantera krediter och jämt utnyttjar dem ska inte heller anmäla sig till denna tjänst.

Besök Betalkoll