Kreditvärdighet och Betalningsförmåga

Två av de saker som bankerna tar hänsyn till för att bevilja ett lån är kreditvärdighet och betalningsförmåga. Detta främst när det gäller bolån men även gällande privatlån.

Betalningsförmåga

Mycket förenklat kan betalningsförmåga sägas vara låntagarens möjlighet att betala. När man granskar en persons betalningsförmåga ser man inte till dess historia (vilket i större utsträckning sker när man granskar kreditvärdigheten). Det är istället fokus på dagens situation och hur framtiden ser ut. Några av de saker som påverkar betalningsförmågan är:

Lön:

En av de viktigaste punkterna inom betalningsförmåga är lönen. Det är den inkomst varifrån ränta och amortering sedan kommer att betalas. Anser inte banken att låntagaren har tillräckligt hög lön, i förhållande till lånesumman, kan valet vara att ta lånet gemensamt med exempelvis sin maka/make. Med två låntagare på samma lån blir säkerheten större för banken och chansen att få lånet beviljat högre.

Fast anställning:

Även den som har en hög lön kan bli nekad ett lån. Detta beror på att bankerna även ser till anställningsform. Den som vikarierar kan ha höga löner men säkerheten att lönen blir lika hög nästkommande månad är liten. Det bästa i detta fall är alltså att kunna bevisa att man har en fast anställning. För de som inte har detta kan det vara en fördel att visa upp inkomster för det senaste året. Däremot kategoriserar många långivare i den grad att de enbart fokuserar på anställningsformen. Det innebär att många banker direkt säger nej till de som inte har fast anställning. Detta oavsett om de har hög lön månad efter månad tack vare olika vikariat. I detta fall kan det alltså vara bättre med lägre lön och fast anställning än hög lån och osäkrare arbetsvillkor.

Värdering av bostad:

Vid ett bolån används alltid bostaden som en säkerhet. Man utgår då från en värdering som en godkänd fastighetförmedling har gjort och utifrån detta får låntagaren låna upp till 85% av värdet. Genom att få en hög värdering kan man därmed låna ett större belopp. Men en högre värdering ökar även chansen att få ett lån. Detta inte minst om belåningsgraden är låg. Det är exempelvis lättare för en person att få ett lån på 500.000 om bostaden har ett värde av 2 miljoner än om värdet är 800.000kr. Med låg belåningsgrad är det även lättare att få en lägre räntenivå.

Om värderingen av bostaden inte är nivå med vad man är i behov av kan man alltid fråga mäklaren om det går att genomföra några åtgärder för att på så vis höja värdet. Har man möjlighet att genomföra renoveringar på egen hand kan detta därmed öka bostadens värde och indirekt möjligheten att få lån.

Orsaken att bostaden är en faktor som påverkar betalningsförmågan är att bostaden kan säljas i de fall som pengarna inte betalas in enligt låneavtalet. Finns inte kontanter finns i alla fall bostaden som personen kan ”betala” med.

Annan säkerhet:

Det vanligaste är att bostad används som säkerhet mot banken. Men det finns även andra alternativ. Ett alternativ är billån där låntagaren får något lägre ränta eftersom det finns en bil som sätts som säkerhet.

Ett annat exempel är värdepapperslån där låntagaren sätter aktier i säkerhet. Aktierna har ett marknadsvärde och skulle alltså kunna säljas om låntagaren inte lyckas betala lånet på annat sätt.

Överlag kan man alltså säga att betalningsförmågan ökar ju mer pengar som finns tillgängliga genom olika inkomster samt genom att äga saker/bostad med högt värde.

Kreditvärdighet

I en tidigare artikel har vi skrivit om vad bankerna tar hänsyn till när de ska avgöra som de ska bevilja ett lån eller inte. Det är framförallt två faktorer, kreditvärdighet och betalningsförmåga Genom att påverka kreditvärdigheten till det bättre kan man öka chansen att få lån avsevärt. Detta kan man göra på följande sätt:

Minska antalet lån

En sak som ger ”röd flagg” hos bankerna är om man har många lån. Det speglar att man flera gånger haft ekonomiska problem och vad säger att man inte kommer hamna där igen? Därför är ett första steg att samla alla sina lån i ett enda större lån. Detta gäller även om man har utnyttjade krediter på exempelvis kreditkort. Man tar ett så stort lån så att även dessa krediter går att betala tillbaka. På så sätt har man enbart ett lån vilket ser betydligt bättre ut.

Minska krediterna

Via Minuc.se kan man få utdrag på var man har krediter (om man inte vet det själv). När man betalt av dem så att man inte har några outnyttjade krediter kvar kan man ringa och säga upp dem. På så vis har man färre krediter som går att utnyttja vilket ser bättre ut för bankerna. Krediter är ju trots allt ett lånelöfte eftersom man kan ”låna” pengar någon månad genom att skjuta upp betalningen.

Man bör även ringa de låninstitut man haft lån på tidigare (men som nu betalats av) och be dem stryka de krediter man eventuellt har hos dem.

Med andra ord ska man minimera möjligheterna att komma åt pengar via krediter eller lån.

Minska antalet låneansökningar

Även om den inte väger lika tungt som de andra faktorerna så påverkar antalet låneansökningar man gör chansen att få lån. Finns det många låneansökningar ser det ut som om man försökt ta lån många gånger. Lösningen på detta är att alltid utnyttja låneförmedlare. Man gör genom dem en enda låneansökan men får svar från en mängd banker och låneinstitut. Några av de större är Lendo och Zmarta.