Så pressar du boräntan

bolånSpelar det någon roll om man har en boränta på 2,45 eller 2,5%? Kan verkligen 0,05 procentenheter spela någon roll eller är det bara småpengar?

För den som tar ett privatlån på 100.000 kanske det inte spelar någon större roll om man väljer den bank som har en ränta på 0,05 procentenheter högre eller lägre ränta. Detta innebär ändå bara en skillnad på 500kr per år. Det är visserligen flera hundralappar men det kan vara värt det hela om man ser andra fördelar med att just välja den banken. Men är lånet på 2 miljoner betyder det en extra kostnad på 10.000 per år. Det finns alltså stora summor att spara på att jämföra bolåneräntor innan man tecknar lånet.  Tänk på följande för att ge dig själv en större chans att få en riktigt bra bolåneränta.

  1. Hör dig för

Vad har vänner och kollegor för ränta? Vilken bank har de sina lån på och vad avgjorde att de fick denna nivå på räntan? Det är alltid nyttigt att höra andras tankar och vilka vägar de har gått

  1. Boka möten med banken

Många upplever det betydligt lättare att förhandla när man sitter ansikte mot ansikte än om man ringer in till en bank. Att förhandla handlar inte om att pruta likt man gör vid ett marknadsstånd utan mer om att lyssna på vad banken kan erbjuda men även presentera vad man själv kan erbjuda gällande säkerhet, Vip-kund m.m.  Man ska inte bestämma sig direkt även om man får ett bra erbjudande utan ställ minst tre banker mot varandra. Gå runt och få in de olika räntesatserna för på så vis ställa dem mot varandra. Att sedan återkomma till en bank för ännu ett möte är bara en fördel.  Det man hela tiden kan ha i bakhuvudet är att man kan spara tusentals kronor – varje år.

  1. Var otrogen och stå för det

Så länge som banktjänstemannen tror att man enbart går till dem för att få ett lån har de inte behov av att pressa räntan. Var därför öppen med att förhandlingar kommer att göras hos flera banker. I de fall som ett skriftligt lånelöfte (där räntan uppges) har getts kan detta tas med för att visas hos andra banker.

Att ha lånet på en bank och lönekonto på ett annat är absolut inte några problem. Även om den bank där lönekontot finns kommer att hävda annat.

  1. En sak i taget

Många gånger går diskussionen hos banken in på rörlig eller fast ränta och hur lånet ska läggas upp. Men fokusera på en sak i taget. Det första ska vara att få en bra ränta. Därefter kan man gå vidare och disktutera nästa steg.

  1. Trygghet är säkerhet

Många låneinstitut som erbjuder privatlån sätter räntan individuellt beroende på kundens personliga ekonomi och därmed säkerhet. Ju högre säkerhet desto lägre ränta. Detta gäller även inom bolån. En hög säkerhet kan exempelvis vara att man inte belånar huset mer än 70%, att hushållet har en hög inkomst och saknar andra lån. Det är viktigt att lyfta fram de trygghetsfaktorer man har men man kan även fråga vad banken anser att man kan göra för att öka tryggheten (sänka räntan)

  1. VIP

Bankerna vill gärna knyta åt sig kundernas hela ekonomi. Det kallas lite olika hos de olika bankerna men VIP-kund eller PLUS-kund är begrepp som bland annat finns. Oavsett namn så innebär det att man har lönekonto, sparande och lån på samma ställe. Vad som krävs för att få denna status är även det olika bland bankerna. Men det brukar även generera lägre ränta.

Detta är något som bankerna är snabba med att lyfta fram eftersom de genom detta kan få kunden allt mer ekonomiskt engagerad i banken. I de fall som dessa förslag läggs fram bör man räkna på hela kostnaden. Kostar det att bli PLUS-kund? Vad betalar man för? Behövs alla tjänsterna?

  1. Hur länge räcker räntan?

Att få ett löfte om en riktigt låg boränta är bra men man bör även säkerställa sig om hur länge man har möjlighet att få denna ränta. Är det bara ett år eller går det att binda räntan på låg nivå under flera år?

jämföra räntor

  1. Jämför och jämför igen

Även om man väljer att enbart gå till tre banker och diskutera lånevillkor med en banktjänsteman så finns det mängder av banker och låneföretag som nås online. Även dessa bör utnyttjas när man jämför boränta. Det är även vid jämförelser med många banker som man snabbt kan se vilken nivå som är gällande på marknaden.

En sak man även bör bära med sig är att man har möjlighet att förhandla om boräntan när som helst så länge man har rörlig ränta och när den fasta ränteperioden löpt ut om man har fast ränta. Det är även möjligt att flytta ett lån med fast ränta till en annan bank inom ränteperioden men det kan medföra vissa extra kostnader.