Smartbudget

I många skeden i livet kan man behöva ansöka om ett lån, för att ha råd med alla kostnader i vardagen. Jämför privatlån nedan utifrån ränta.

För den som har, eller planerar att ansöka om, lån och krediter är det viktigt att ha kontroll på sin ekonomi. Ett av de första stegen är att göra en budget samt veta var man gör av med sina pengar. Att just veta var alla pengar ”tar vägen” är något som väldigt många skulle behöva bli bättre på. De vet hur mycket de får in per månad men var sedan pengarna tar vägen har de betydligt svårare att detaljerat förklara. De som inte vet vad pengarna läggs på vet inte heller vilka kostnader som det går att dra ned på.

En enkel och mycket funktionell lösningen är tjänsten SmartBudget. Tjänsten är gratis som grundversion och för den som vill ha hela tjänsten kostar denna enbart 199kr per år. Den som väljer gratisversionen har inget att förlora men även den som väljer betalversionen kommer snart att inse att kostnaden för tjänsten snabbt tjänas igen med betydligt bättre överblick på ekonomin. En överblick som absolut kan få utgifterna att minska.smartbudget loga Besök Smart Budget

Så fungerar Smartbudget

 • Budget

Ett av de viktigaste stegen för en god ekonomi är att ha en budget. En planering om vilka kostnader som förväntas komma under ett år och vad man bör lägga pengarna på. Med en budget kan man även lättare se var man kan dra ner på kostnader – eller öka inkomster. Planera din ekonomi på ett tydligt sätt med en enkel budget där inkomster, utgifter och sparande finns med.

 • Kassabok

Var tar pengarna vägen? Fyll i kassaboken så vet du. Kassaboken visar också snabbt om du håller dig inom din budget eller inte. En fördel är att man kan kategorisera varje post och därmed inte bara se var pengarna tar vägen utan även vilka kategorier som tar mest pengar.

En fördel är att man kan importera poster från sin internetbank och därmed inte måste fylla i alla poster manuellt. Ett snabbt sätt att föra in månadens kostnader.

 • Samla Avtal

Hushållsekonomi handlar inte bara om inkomster och utgifter. Lika viktigt som att ha koll på dessa är det att vara insatt i de avtal som man har. Det är då allt från elavtal  till försäkringsavtal. Lägg in avtalen i Smartbudget och få påminnelse när de börjar löpa ut och möjligheten finns att omförhandla dem.

 • Tydliga sparmål

Drömmer du om en utlandssemester? Hur mycket behöver du spara per månad för att nå dit? Smartbudget hjälper till med tydliga sparmål vilket ökar chansen att nå målen. Med dess verktyg kan lättare planera sparandet men även bli triggad av delmål på vägen.

 • Budgetanalys

Att sätta upp en budget är ett första steg för bättre ekonomi. Nästa steg är att jämföra olika utgifter för att se var dessa kan minskas. Med budgetanalysen blir det betydligt tydligare var pengarna försvinner och hur stor del av inkomsten som läggs på de olika utgiftsposterna.

 • Låneöversikt

Förutom att ha koll på lånen kan man beräkna räntekostnaden om räntan skulle gå upp eller ner samt hur olika amorteringsbelopp skulle påverka amorteringstiden.

Det som presenteras ovan ingår i gratisversionen. För 199:- per år ingår även följande:

Betalversion

 • Bankimport

Istället för att fylla i kassaboken manuellt kan Smartbudget kopplas mot banken. Det gör att saldo överförs automatiskt likväl som transaktioner. Tjänsten fungerar till de största bankerna i Sverige men inte alla mindre banker.

 • Historisk data

Att se framgångar är ett sätt att föda mer framgång. Med historisk data kan man gå tillbaka någon månad och se hur mycket pengar som lades på en viss sorts post och jämföra det mot dagens resultat. Detta är då kopplat mot kassaboken. Det blir därmed en tydlig motivation att följa utvecklingen och därmed få mer inspiration att förbättra kommande månaders resultat.

 • Utfall

Jämför på ett tydligt sätt budget och utfall. Var faller budgeten eller var kan man spara än mer pengar? Allt för många gör enbart budget men glömmer sedan att mäta hur denna följs upp och vad som behöver ändras för framtiden.

 • Jämför

Är 10.000kr låga eller höga boendekostnader? Genom att jämföra med andra kan man få upp ögonen för vilka poster som borde kunna vara lägre. Med jämförelseverktyget kan man jämföra sina kostnader mot personer som bor på ett liknande sätt och har liknande familjeförhållanden.

 • Lån och skulder

Lägg in dina lån och få överblick på hur stora de är, när de återbetalda och vad de kostar per månad. Tack vare en tydlig överblick över lånekostnaderna blir det även lättare att jämföra befintliga lån mot andra lån och därmed pressa sin lånekostnad.

….och mycket mer

SmartBudget är ett av Sveriges mest använda onlineverktyg gällande privatekonomi. Det är inte svårt att förstå varför när man ser det stora utbud av verktyg, grafer och funktioner som erbjuds. Exportera grafer till Excell, importera från andra program, skapa mål och delmål. Framförallt – skapa en bättre personlig ekonomi.

 

smartbudget fungerar bra på mobil

Besök Smart Budget