Trots extremt låg ränta – Bind inte räntan säger experterna

För några dagar sedan sänkta Riksbanken räntan ytterligare vilket även har speglat sig i ytterligare räntesänkningar hos flertalet banker. De tydligaste skillnaderna kan ses på de lån där räntan binds på längre bindningsid. Med andra ord börjar bankerna allt mer räkna med att den mycket låga räntan kommer att vara kvar under ett flertal år. Det eftersom räntan på de längre lånen just speglar hur bankerna förväntar sig att ränteutvecklingen kommer att ske.

En av de banker som sänkt den långa räntan rejält är Danske Bank. De erbjuder nu en femårsränta på 2,15% vilket därmed är en av de lägsta på marknaden.

Men det är inte bara sänkningen av reporäntan som kan vara orsak till bankernas sänkning av boräntan. En annan orsak kan vara att de vill locka kunderna till att just binda upp sina lån under en längre period. Detta både för att de då vet att de har en stabil intäkt från detta och att de bundna räntorna oftast ger bankerna högre marginaler.

Är det då dags att binda räntan på fem år och luta sig tillbaka med en låg ränta som även inte kommer kunna förändras under dessa år?

Privatekonom Ylva Yngveson säger, i en intervju i SvD, att hon skulle föredra en mix av både rörlig ränta och fast ränta. Detta genom att dela upp lånet på olika mindre lån som har olika löptid. Genom att göra så tar man del av den mycket låga rörliga räntan samtidigt som man säkrar sig för allt för stora räntehöjningar genom att ha några lån med fast ränta på längre löptid.

Att binda räntan kan därmed jämföras med en försäkring. Det kostar lite extra men man är försäkrad mot stora räntehöjningar. Hur mycket det ”kostar” varierar men just nu är denna kostnad ovanligt låg.

Däremot finns det en nackdel med att låsa upp sig för mycket. Det är som privatekonomen Annika Creutzer säger i samma artikel att man inte bör binda lånet på längre tid än man vad man avser att bo kvar i bostaden. Har man behov av att flytta och lånet är bundet kan det bli en situation att lånet måste lösas. Detta kan då resultera i att man blir tvungen att betala en ränteskillnadsersättning viket gör lånet dyrare.