Unionens chefsekonom kritisk till olika räntegap

Under de två senaste åren har Riksbanken sänkt reporäntan. Detta har medfört att bankerna följt efter och sänkt utlåningsräntan vilket i sin tur är ett sätt för Riksbanken att  stimulera ekonomin. Men Unionens chefsekonom (Lars Jagrén) är kritisk till hur olika bankerna hanterar dessa räntesänkningar. Detta då det uppenbarligen görs skillnad på om lånet är till privatperson eller till ett företag.

Enligt Jagrén är det framförallt småföretagarna (företag med mindre än 50 personer anställda) som borde premieras. Detta för att få fart på den svenska ekonomin, minska arbetslösheten och skapa tillväxt. Men ändå väntar många småföretag med att göra investeringar. Detta trots en låg ränta.

Med detta som bakgrund valde han att göra en räntegapsanalys och resultatet är nedslående.

Räntegapet är skillnaden på Riksbankens reporänta och vad bankerna tar ut i utlåningsränta. Helt enkelt vad bankerna tjänar på att förmedla lånen. I räntegapsanalysen visade det sig nämligen att gapet är dubbelt så stort för utlåning till företag idag som det var innan finanskrisen. Detta kan då jämföras mot bolånen där räntegapet har minskat sakta men säkert.

Med andra ord har privatpersoner fått tagit del av fördelarna av räntesänkningen mer än vad företagen har. Detta i en ekonomisk situation då hushållen anses vara överbelånade och företagen inte tillräckligt motiverade till att expandera. Med andra ord har effekten blivit snedvriden.

Enligt Jagrén är orsaken till detta troligtvis att konkurrensen bland företagslån är betydligt mindre än på bolån. Det gör att räntorna kan hållas uppe på högre nivåer. När det kommer till företagslån är även mindre banker inte alls lika aktiva. I stort sett är det fyra banker som företagen har att välja på.

Källa: Svd.