Vad händer med CSN-räntan?

Sverigekont_CSN bildDet finns en rad olika räntor i samhället som grundar sig på reporäntan. En av dessa räntor är räntan på CSN-lånet. Med en negativ ränta har däremot en hel del förändrats.

Riksgälden är de som bestämmer vilken ränta som ska bli på CSN-lånet. I praktiken har det inneburit att det är räntenivån som staten använder för att låna pengar som legat till grund för uträkningen av räntan på CSN-lånet. Då räntan sakta men säkert sjunkit de senaste åren har även räntan på CSN-lånet sjunkit. I höstas låg statsräntan på låga 1,36% vilket innebar en ränta på CSN-lånet på 0,952%

Enligt de regler som finns står det inget om någon lägsta räntenivå. Det betyder att i realitet skulle CSN-lånets ränta kunna bli hur låg som helst. Med dagens regler skulle det till och med kunna bli att studenter får betalt för att låna pengar.

Det som krävs för att detta ska kunna ske är att minusräntan ligger kvar under en längre period. Detta eftersom CSN-räntan beräknas utifrån flera parametrar och även dessa under en period bakåt i tiden.  Statsskuldsväxeln ligger visserligen idag som minusränta men statsobligationerna ligger på ca noll procent. Skulle bägge dessa ligga under nollstrecket skulle det kunna pressa fram en situation då det är lönsamt att låna pengar vid studier. Om inte reglerna ändras.