Vad kostar ett bolån år 2020?

Idag är boräntan extremt låg. Från början trodde man att ränteläget skulle ligga så lågt under en kortare period men nu pekar mycket på att det kommer att vara så låg ränta under en längre tid. Det har gjort att många tar stora bolån med tanken på att ”räntan kommer ändå att vara låg”. Men man bör räkna med en högre ränta om man tar ett bolån idag. Enligt SBAB kommer även denna låga ränta vara kvar i minst ett och ett halvt år. De säger även (i sin rapport ”Boräntorna kvar på låg nivå”) att de tror att räntan kommer nå upp till 2% kring slutet av 2017. Året efter 3% vilket snarast kan ses som en normalare ränta än idag. Samtid är det inte en normal ränta om man ser över tid. Det är fortfarande en ovanligt låg ränta. Men skulle räntan vara 3% skulle det innebära att många får betala dubbelt så mycket i räntekostnad mot idag. Detta då det idag går att få ett bolån på banken på kring 1,5%.

Vad ligger då räntan på år 2020? Om enbart fem år…

SBAB lägger prognosen att räntan då återgått till en historiskt normal nivå d.v.s. kring 5%. De gissar att räntan då ligger på 5,3%. Hur många skulle klara av en sådan höjning? Det är en räntenivå som är historiskt normal men med tanke på att många vant sig vid låga räntekostnader idag kan det komma som en smygande chock. Att betala 5,3% istället för dagens 1,5% skulle innebära att man får en räntekostnad som är 3,5 gånger så stor som idag.

Här till bör man även lägga med risken att ränteavdraget eventuellt kan försvinna. Än så länge finns inte några starka tendenser för just detta men diskussionen har varit uppe i flera politiska partier och flera andra länder har redan börjat fasa ut ränteavdraget.

Med höjd ränta och inget ränteavdrag blir skillnaden stor.

En familj som har ett lån på 1 miljon betalar enbart 15000kr i ränta per år med en ränta på 1,5%. Av det får sedan 30% dras av på ränteavdraget vilket gör att de betalar ca 10.000kr.

Om räntan istället skulle vara 5% skulle årskostnaden vara 50.000kr. Utan ränteavdrag skulle det även landa på just 50.000. En fem gånger så stor räntekostnad.

Om nu SBAB får rätt i sin gissning…