Vad styr vilken boränta du får?

När du är i färd med att ansöka om ett bolån är räntan en viktig fråga. Denna jämför du och förhandlar med banken, men vad styr egentligen boräntan och hur vet du att du i slutänden betalar en skälig ränta?

Kritik från experter

Experter anser att bankerna är för lite transparenta och kan göra flera förbättringar medan bankerna i stort inte tar till sig kritiken nämnvärt. När du informeras om hur räntorna sätts är det med utgångspunkt i parametrar som dina inkomster och utgifter, din familjesituation, marknadsräntorna och hur säker banken känner sig på hur din betalningsförmåga är i nuläget och framöver.

Obegripliga konsekvenser

Det du inte får veta är att bankerna sedan har komplicerade modeller för hur just din boränta ska sättas. Där ingår alla de faktorer och parametrar du uppgivit, men exakt hur dessa sedan mäts och vrids och vänds på berättar inte bankerna. Enligt experternas bedömning är bankerna mycket förtegna och icke transparenta kring detta. Håkan Larsson på Villaägarna säger att han får många samtal om just detta. Ofta från låntagare som är lite äldre och sitter med en hög ränta på sina lån. En kund kan exempelvis få högre ränta efter att ha flyttat. Något Håkan Larsson anser vara helt obegripligt.

Dolda faktorer

Kritiken handlar om att bankerna inte öppet redovisar exakt hur olika faktorer vägs in, viktas och bakas ihop till den individuella ränta bankerna menar blir just din boränta, utan enbart uppger att
räntan sätts individuellt utifrån en helhetsbedömning. Experterna säger att bankerna ofta är transparenta gällande själva kreditprövningen men inte när det gäller hur denna mynnar ut i den individuella ränta kunden till slut får, och där även bankens egna finansieringskostnader spelar in.

Bankerna har olika mål

Bankerna har olika önskan om vilka kunder just de vill ha. Det kan handla om att en bank främst vill ha kunder med bolån där man lånar stora summor medan andra vill ha lågt belånade kunder med hög inkomst. Ytterligare andra har målet att sälja flera produkter och tjänster till sina kunder.

Kunden hänvisad till ett antal banker

Som vanlig kund är det inte alltid så lätt att förhandla sin ränta med banken och förstå hur man själv kan förbättra sina möjligheter att få en bra ränta. Om banken dessutom ser till olika faktorer de inte öppet berättar om är det inte lättare. Skillnaden mellan bankens inlåning och utlåning kallas för räntenetto, och detta är den största intäktskällan för vår fyra storbanker. Våra bolån utgör en betydande del av de intäkterna. Som vanlig bolånekund är du hänvisad till ett antal banker på grund av att du inte, såsom företag, kan finna andra typer av finansiering för ditt boende.

Bankerna bedömer på olika sätt

I konsumentkreditlagen finns det regler för på vilket sätt bankerna ska informera om kreditprövningen. Dessa regler finns till för att kunderna ska förstå hur den har gått till. Men bankerna tittar på olika faktorer med lite olika ögon när de gör en kreditprövning och sätter kundens ränta. Vilka faktorer som bankerna bedömer får Finansinspektionen vetskap om, men det de har inte rätt att meddela sådana föreskrifter och offentliggör det således bara på ett hopsamlat sätt.

På bankerna håller man inte med

Bankerna är dock inte eniga med experternas kritik. Man menar att man informerar kunderna så mycket som behövs, gällande sättet varpå man gör kreditprövningen, hur kundens individuella ränta sätts såväl som information om bankens kunders snittränta. Man menar även att man är ordentligt påpassade från Finansinspektionens sida och inte skulle kunna fuska med den informationen till kunderna. På Nordea säger man att man aldrig fått kritik från Finansinspektionen angående hur detta hanteras.

Om du har eller ska ta ett bolån

Om du inte känner att du förstår hur kreditprövningen går till och hur din bolåneränta beräknas bör du be banken förklara tydligt till dess att du förstår. Vi som bankens kunder kan begära att information som rör våra lån presenteras på ett transparent och begripligt sätt. Står du i begrepp att ansöka om ett bolån bör du alltid jämföra olika banker med varandra. Det kan du till exempel göra på Mitt Bolån. Genom att använda en sådan jämförelsesajt kan du lätt titta på ett flertal banker utan att behöva besöka eller ringa dem en och en. Du behöver även bara fylla i en låneansökan och trots att flera banker jämförs tas enbart en kreditupplysning. Att anlita Mitt Bolån är gratis.

Några hållpunkter att komma ihåg:

* Fråga och fråga igen – Det är du som är kund och det är du som ska förstå alla faktorer som rör ditt bolån.

* Håll koll på bankens snittränta – Det är den ränta som genomsnittet av bankens kunder får. Denna redovisas på bankens hemsida.

* Var väl förberedd – Se till att du har gått igenom din ekonomi och gjort din läxa. Skriv upp de frågor du har till mötet med banken.

* Omförhandla din ränta – Om du redan har ett bolån ska du inte glömma att omförhandla räntan. Har du fått en ränterabatt ska du ha koll på när den löper ut så att du inte per automatik får bankens högre listränta.

* Dra inte på dig för många kreditupplysningar – Använd en jämförelsesajt som Mitt Bolån där du kan jämföra ett flertal långivare men bara behöver göra en ansökan och få en kreditupplysning.