Var sjätte klarar inte en utgift på 5000 kr

Skulle du klara av en oväntad utgift på 5000 kr? Det skulle i genomsnitt var sjätte person inte klara av visar en undersökning från SIFO. De ekonomiska marginalerna är alltså i vissa fall väldigt små och oväntade utgifter kan resultera i dyra lånealternativ.

Att ha små marginaler i sin ekonomi kan slå mycket hårt vilket gör att experter rekommenderar att man i första hand bygger upp ett buffertsparande. Men många har inte detta sparande och klarar därmed inte av oväntade kostnader.

När SIFO genomförde en undersökning, på uppdrag av Swedbank, visade det sig att hela 13 % skulle ha svårt med en oväntad kostnad på enbart 1000 kr. Detta i löneintervallet ”upp till 24000 kr i månaden”.

Det är lätt att hävda att dessa personer bör bygga upp en buffert men de som lever med knappa marginaler har därmed även svårt att lägga undan pengar varje månad. Första steget är att ha extremt kontroll på sin ekonomi. Det handlar om att veta hur mycket inkomst som man kan räkna med samt bokföra allt kostnader som sker under en månad. De flesta som bokför sina kostnader hittar småsaker som man kan dra ner på. För en person som kan minska sina utgifter med 100 kr per månad kommer en ”buffert” på 1000 kr att samlats ihop på 10 månader. Det viktiga är därmed att komma igång med ett sparande.

Var sjätte får problem med 5000 kr

När summan höjs på den oväntade utgiften blir det även fler som anser sig inte klara av den. Av de som svarade var det var sjätte hushåll som skulle ha detta problem om summan var 5000 kr. Det var även tydligt att det främst handlade om unga och de med lägre löner. Många unga har låga löner men även bland de med högre löner kan problemen finnas.

Statistiken visade att det var två tydliga faktorer som avgjorde svagheten i ekonomin, ålder och inkomst. Med ålder kommer erfarenhet och en tydligare ekonomisk planering samtidigt som högre lön kan skapa förutsättningar för en större budget.

Att alla med hög lön klarar sig bra ekonomiskt är däremot en myt. Bland de med lön på minst 50 000 kr var det nästan 10 % som svarade att de inte skulle klara av en oväntad utgift på 10 000 kr. Det handlar mycket om att människor anpassar sitt beteende utifrån inkomst. Vid löneförhöjningar är det många som väljer att spendera mera istället för att lägga undan och därmed skapa en trygg buffert.

Se över lån och krediter

jämföra räntorEn stor del av de som inte har någon marginal har även flera mindre lån eller krediter. Lån som tecknats de månader som de oväntade utgifterna uppstod och som sedan ska betalas under ett par månader eller år. Ett sätt att ”städa upp” i sin ekonomi är att se över sin lånesituation. Det är nämligen många som betalar betydligt mer än vad de egentligen behöver.

Genom att teckna ett samlingslån går det mycket ofta att få lägre ränta och lägre månadskostnad än om man istället har flera smålån och delbetalningar. Det innebär att ett stort lån tecknas som används för att lösa de mindre lånen. Med större belopp på lånet ges lägre ränta, längre amorteringstid och därmed en mer hanterlig månadskostnad.

Besök Lendo för att sänka dina lånekostnader