Ytterligare räntesänkningar på väg

Mycket tyder på att Reporäntan inte nått ”botten” Flera analytiker tror att räntan innan nyår har sänkts till -0,45%. En del tror till och med att den blir sänkt redan nu i början av september. Många med stora bolån ser det som positivt då detta tyder på att den låga räntan kommer vara kvar under en längre tid. Men samtidigt ser många analytiker inte detta som något långsiktigt positivt för den svenska ekonomin.

Orsaken till att många tror att räntan kommer att sänkas ytterligare är olika omvärldsfaktorer. En faktor är oljepriset som ”rasat” sedan juli. En nedgång på hela 20% är ovanligt mycket och något som även påverkar den svenska ekonomin. Enligt Andreas Wallström (Nordea) finns det stor chans att sänkningen av räntan sker redan i september. Detta för att undvika att kronan ökar i värde vilket skulle påverka exportindustrin negativt.

Men Wallström är i minioritet gällande att han tror att sänkningen kommer redan i september. I en undersökning av Reuters trodde 16 av de tillfrågade analytikerna (av 22) att räntan kommer lämnas oförändrad just denna gång. Däremot tror fler att sänkningen kommer i år. Detta inte minst då Riksbanken i sin räntebana tidigare pekat på detta.