Amorteringskrav och ränteavdrag kan ändras efter valet

I somras gjorde Svenska Dagbladet en undersökning hos riksdagspartierna om åsikterna kring amorteringskravet och ränteavdraget. Fem av åtta partier anser att ändringar behöver ske på dessa två lånerelaterade regler. Detta rapporterade Svenska Dagbladet om vilket även Privata Affärer återrapporterat om.

Det finns en rad politiska beslut som kan påverka invånarnas privatekonomi. Två av de som väger tungt är hur reglerna kring amorteringskravet ska vara utformade samt om ränteavdraget ska finnas kvar eller inte. De bägge kan påverka privatekonomin med flera tusenlappar per månad.

När Svenska Dagbladet gjorde en enkätundersökning till riksdagspartierna svarade SD, C, L och KD att amorteringskravet behövde ändras. Detta genom att det senaste kravet bör tas bort. Ett krav som säger att de som har en skuldkvot på över 4,5 behöver amortera en ytterligare procent utöver tidigare krav. Om det tidigare kravet innebar att amortering inte behövde ske behöver nu ändå 1 % amorteras. Detta alltså enbart för de med denna skuldkvot.

Vänsterpartiet är av samma åsikt men säger att de enbart vill ta bort det ytterligare amorteringskravet i det fall som ränteavdraget sänks. Man är då även beredd att minska de krav som gäller för det första amorteringskravet.

Ränteavdraget har varit en debatterad fråga i många år även om något parti än så länge inte lyckats driva igenom frågan kring sänkt avdrag. De partier som anser att en nedtrappning behöver ske är SD, MP, C, V, L och KD. De menar inte att avdraget helt och hållet ska tas bort på en gång utan att en nedtrappning krävs för att därigenom inte påverka bostadspriserna och privatekonomin för skarpt.

Ett flertal partier vill alltså ändra avdraget men med M och S på andra sidan skapas inte en majoritet för ändring i avdraget. De är öppna för att göra ändringar men i så fall, som Privata Affärer skriver, ”som en del av en större blocköverskridande överenskommelse om boendeskatter”.

Amorteringskravet – I korthet

Amorteringskravet innebär att om du har ett bolån med belåningsgrad över 50 % så måste amortering ske på lånet varje år. Vid en belåningsgrad upp till 70 % innebär det att amortering minst måste vara 1 % av lånebeloppet. Högre belåningsgrad innebär amortering på 2 %.

Det ”nya” amorteringskravet innebär att en ytterligare procentenhet måste amorteras av de som har en skuldkvot på minst 4,5. Med skuldkvot menas då hushållets totala inkomst i förhållande till den totala skulden. Det är däremot bara några procent av låntagarna som påverkas av denna regel då de flesta har lägre skuldkvot.

Ränteavdraget – I korthet

Ränteavdraget innebär att man får tillbaka 30 % av den totala räntekostnaden, oavsett låneform. Det gynnar därmed främst de med stora bolån. Genom att minska ränteavdraget skulle det skapas mindre betalningsförmåga på bolånen vilket i längden skulle göra att lägre lånesummor tecknas.

Målet med både amorteringskravet och eventuellt ändrat ränteavdrag är att kyla ner lånemarknaden och att minska risken för överbelåning.