Bolån hos storbank? – Se upp för försämrade villkor!

I kölvattnet av coronakrisen har många storbanker valt att höja listpriset för sina räntor. Något vi bland annat kan läsa om i en artikel från svenska dagbladet.

Försämrade villkor – Bra läge att se över sitt bolån

För dig som är bolånekund hos någon av storbankerna kan det alltså vara läge att se över bolånet och undersöka om det går att finna bättre villkor på annat håll. En rad kompetenta uppstickare har nämligen slagit sig in på den svenska bolånemarknaden under de senaste åren. Många gånger med betydligt bättre erbjudanden än de traditionella storbankerna.

Om du är nyfiken på att jämföra och se vilken ränta du kan få från annat håll kan du för att jämföra olika långivare på bolånemarknaden.

Hypoteket Bolån

Hypoteket är en av uppstickarna som tagit upp kampen med storbankerna och erbjuder ett konkurrenskraftigt bolån.

Hypoteket opererar helt digitalt och allt sköts alltså via webben. Detta är en av anledningarna till att Hypoteket kan hålla nere priserna och många gånger ge ett bättre ränteerbjudande än storbankerna.

Hypoteket prioriterar relativt säkra kunder vilket avspeglar sig i deras erbjudande.

Högsta belåningsgraden är 65% vilket innebär att den som tänkt sig högre belåning än så måste komplettera med ett privatlån.

Bolånet är exklusivt för hus och bostadsrätter och går alltså inte att använda till exempelvis skogs- och lantbruksfastigheter.

Kreditprövning är obligatorisk för alla kunder och en nödvändighet för att säkerställa att du som kund har goda möjligheter att betala ditt bolån

Rörliga räntan som erbjuds ligger i dagsläget på 1.35%

Bunden ränta på 1 år erbjuds till 1,28%

Vad skiljer hypotekets bolån från andra?

I jämförelse med många storbanker erbjuder Hypoteket en relativt låg högsta belåningsgrad. Hypotekets 65% kan exempelvis ställas i relation till Swedbank och Nordea som båda erbjuder upp till 85%.

Hypoteket är även en helt digital bank vilket innebär att du som kund inte har möjlighet att boka tid för ett fysiskt möte, utan all kontakt sker via telefon, chatt eller mail.

Hypoteket är också ett bostadskreditinstitut och därmed specialiserade på bolån. Till skillnad från en traditionell bank erbjuds exempelvis inte sparkonto och kreditkort.

Hypotekets bolån passar dig som

  • Har ett befintligt lån med mindre än 65% belåningsgrad
  • Vill teckna ett nytt bostadslån med mindre än 65% belåningsgrad
  • Inte har behov av fysiska möten med din bank
  • Vill ha en ränta som ligger i linje med din belåningsgrad

Om det skulle vara så att du nästan klarar 65% kan det vara ett alternativ att komplettera med ett privatlån.

Skillnad på bank och bostadskreditinstitut

Hypoteket är ingen traditionell bank utan ett bostadskreditinstitut. Rent krasst innebär detta att Hypoteket enbart har tillstånd att syssla med bolån. De får exempelvis inte låna in pengar från allmänheten vilket i stort sett alla konventionella banker gör.

För dig som kund innebär detta att bolånet från Hypoteket är väldigt tydligt. Lånet blir avskilt från din övriga ekonomi och du behöver inte fundera över vad som ingår i prissättningen.

Likheter mellan bank och bostadskreditinstitut

Banker och kreditinstitut står båda under inspektion från finansinspektionen och har likvärdigt strikta regler och tillsyn avseende just bolånen.

Skillnad på privatlån och bostadslån

Ett privatlån kännetecknas av att det är ett lån som kan tecknas utan säkerhet. Säkerhet kan exempelvis vara en bostad eller annan tillgång. När du tecknar ett privatlån är du alltså fri att använda pengarna till vad du vill.

Ett bostadslån är i motsats ett lån med en tydlig säkerhet. I det här fallet bostaden.

För banken eller kreditinstitutet betraktas lån med säkerhet som en tryggare utlåningsform. Detta då långivaren har rätt att sälja tillgången i händelse av att kunden inte längre kan betala av kostnaderna kring sitt lån.

Skillnaderna i praktiken blir att långivaren vanligtvis kan erbjuda bättre villkor för ett bostadslån.

Ett bostadslån har i regel betydligt lägre ränta än ett privatlån och om låntagaren har möjlighet att teckna ett bolån är det ett givet val.

Belåningsgrad är ett viktigt begrepp som ofta framkommer i samband med bostadslån. Belåningsgraden avser hur stor del av bostadens värde du kan låna till.

Om du exempelvis ska köpa en bostad för 1 000 000 och vill teckna Hypotekets bolån med 65% som högsta belåningsgrad, innebär det att du som mest får låna 650 000.

Om du istället tecknar ditt lån via Swedbank eller Nordea som erbjuder 85% belåningsgrad kan du låna upp till 850 000. Alltså 85% av 1 000 000.

Kontantinsats är ett annat viktigt begrepp som betecknar den del av köpesumman som du inte får låna till inom ramen för bostadslånet.

Om vi utgår från exemplen krävs det i Hypotekets bolån en kontantinsats som motsvarar 35% av bostadens värde. Det vill säga att du måste ha sparat ihop 350 000 alternativt teckna ett privatlån för den summan för att kunna ta del av låneerbjudandet.

För Swedbank eller Nordea räcker det med en kontantinsats på 150 000 för ett lån på 1 000 000. Alltså 15% av den totala summan.

För dig som bolånekund är alltså belåningsgrad och kontantinsats två närbesläktade begrepp som är viktiga att ha koll på och beakta när du jämför olika typer av bostadslån.

Några sammanfattande slutpunkter

Om din belåningsgrad i dagsläget understiger 65% kan det vara ett bra förhandlingsläge där du kan ställa bankerna mot varandra och förhandla fram en bättre ränta än den nuvarande.

Om du snart ska teckna ett nytt bolån och har sparkapital som möjliggör en kontantinsats på 35% är det en bra idé att snegla mot Hypoteket för en jämförelse mot din nuvarande bank.

Att komplettera med ett privatlån innebär i regel att din räntekostnad blir högre än om du enbart har ett bostadslån.

Du bör alltid betala av det lån som har högst månatlig räntekostnad i första hand.

Sluta aldrig jämföra. Det finns oftast ett lån därute som passar dig bättre än ditt nuvarande!