Collector höjer rörlig inlåningsränta

I jämförelse mot november har inte några större förändringar skett gällande de banker som ger bäst inlåningsränta. Gällande den bundna tvåårsräntan har inte några förändringar skett alls och gällande den rörliga räntan är det enbart Collector som väljer att förändra räntesatsen. Men detta så pass mycket att de nu erbjuder Sveriges högsta rörliga ränta.  Från att tidigare erbjudit 0,8% har de nu 1% ränta på kontot med fria insättningar, fria uttag och med statlig insättningsgaranti. På andra plats kommer Blue Step med 0,95% vilket var den bank som låg etta förra månaden.

På tvåårig ränta är det fortfarande Blue Step som har första platsen. Detta med en ränta på 1,55%.

Går att få högre ränta på kort

Det finns flera vägar att gå för att få bättre ränta än vad Collector erbjuder. Men det finns då antingen stora begränsningar eller högre risk. Exempelvis ger 4Spar en rörlig ränta på 6,5%. Betydligt högre men pengarna på konton hos dem innefattas inte av den statliga insättningsgarantin vilket gör att risken blir betydligt större.

En annan väg att gå är att sätta in pengarna på ett kreditkort med inlåningsränta. Ett av de kort som ger relativt hög ränta är Statoil Kreditkort. Räntan på insatt kapital är 1,56% vilket därmed är betydligt mer än de 1% som Collector erbjuder. Pengarna är säkrade genom den statliga insättningsgarantin och det är både fria uttag (genom köp) och insättningar. Däremot kostar det om kontantuttag sker. En nackdel med detta kort är däremot att man enbart får ha 15.000kr på det som ger ränta.