De kan erbjuda bolån – utan amorteringskrav

amorteraNär amorteringskravet infördes genomfördes detta för att begränsa storleken på bolånen samt pressa ner belåningsgraden så att låntagarna får större marginal för ökade räntor eller svårare ekonomiska situationer. Detta genomfördes på initiativ av Finansinspektionen och är regler som alla banker måste följa.

Det har nu visat sig att reglerna kring amorteringskravet har vissa kryphål vilket företaget Enkla har möjlighet att utnyttja. För tillfället kan de nämligen erbjuda bolån utan att något amorteringskrav uppstår. Det är däremot något som Finansinspektionen ser över och med tiden kommer att ändra.

(Det ska direkt påpekas att Enkla KAN enligt lag erbjuda bolån utan amorteringskrav. Däremot har de valt att avstå detta och följer samma regler som övriga aktörer)

Inte en bank

Orsaken att Enkla kan erbjuda bolån utan amorteringskrav är att det är företaget klassas som ett bostadskreditsinstitut. Eftersom det i reglerna kring amorteringskravet framgår att dessa gäller för banker så kommer Enkla undan genom att de inte är en bank.

Denna konstruktion var det troligtvis inte många som tänkte på när amorteringskravet utformades och Finansinspektionen har i flera intervjuer sagt att deras ambition är att även dessa institut ska omfattas av kravet.

Skapar tydlig konkurrensfördel

Genom att kunna erbjuda denna lånelösning skulle Enkla kunna ha en klar konkurrensfördel mot banker som ger bolån. Genom att välja lägre amorteringsgrad kan låntagarna minska sin månadsbetalning med flera tusen kronor. Det innebär att vissa kan teckna bolån som annars inte hade klarat av att hantera lånet.

Vid ett lån på 2 miljoner till en bostad värd 2,5 miljoner innebär amorteringskravet att 2 % måste amorteras varje år. Om låntagaren har en skuldkvot på över 450 % ökas kravet till 3 %. Detta innebär alltså en årlig amortering på 60 000 kr och månadsamortering på 5000 kr. De som däremot valt att teckna lånet hos Enkla skulle kunna få betydligt lägre månadsbetalning i det fall som institutet accepterat lägre amorteringsnivå.

Amorteringskravet var tänkt som ett skydd

Det kan tyckas som att Enkla har tydliga fördelar mot bankerna mn samtidigt bör man se på orsaken till amorteringskravet och vad det egentligen innebär för låntagaren. Många fokuserar enbart på summan som måste betalas per månad i amortering men i grunden är det ett ekonomiskt skydd. De som inte har råd att amortera ett par procent av sitt lån varje år har relativt små marginaler i ekonomin. Vad händer om räntan går upp? Vad händer om låntagaren blir sjukskriven eller arbetslös?

Orsaken att Finansinspektionen tog initiativ till amorteringskravet var att de vill minska risken för överbelåning och ekonomiska problem hos privatpersoner på grund av höga bolån. De som väljer att teckna stora bolån utan amorteringskrav tar därmed en något större risk än de som har amorteringskrav.

(OBS  – Även om viss media har rapporterat om att Enkla har rätten att avstå från amorteringskrav har företaget valt att följa samma amorteringsregler som gäller för banker. Detta enligt uppdaterad information på hemsidan)

 

Amorteringskravet – Detta gäller:

Amorteringskravet styrs av två faktorer, belåningsgrad och skuldkvot.

Belåningsgrad är hur stor del av bostadens värde som lånet är på. Är lånet på 500 000 kr och huset värt 1 miljon är därmed belåningsgraden 50 %.

Belåningsgrad upp till 50 % – Ingen amortering behöver ske

Belåningsgrad 50-70 % – Amorteringskrav på 1 % uppstår

Belåningsgrad på 70-85% – Amorteringskrav på 2 % uppstår

Med skuldkvot menas hur stort lånet är i förhållande till hela hushållets årliga inkomst. Det som i detta fall räknas är både löner, bidrag och andra inkomster. Har en familj en årlig inkomst på 400 000 kr och ett lån på 1,6 miljoner är skuldkvoten 400 %. Lånet är alltså fyra gånger större än den årliga inkomsten.

Skuldkvot under 450 % – Påverkar inte amorteringskravet. Reglerna ovan gäller.

Skuldkvot över 450 % – Påverkar amorteringskravet genom att ytterligare en procentenhet måste amorteras per år utöver gällande krav. Det betyder att 1, 2, eller 3 % måste amorteras beroende på belåningsgrad.

De regler som presenteras gällande amorteringskravet ovan gäller enbart för lån som tecknas efter att dessa regler införts. De som har äldre bolån påverkas inte av amorteringskravet så länge som inte lånet utökas eller önskas flyttas.