Fler aktörer på bolånemarknaden – skapar superräntor

De senaste åren har flera aktörer tagit klivet in på bolånemarknaden och skapat en tydligare konkurrens mot storbankerna. Men den kundgrupp de nya aktörerna främst slåss om är de stabila och kreditstarka. De som redan gynnas av låga räntor – får alltså ännu lägre räntor. 

Flera tidningar valde under 2017 att lyfta upp hur mycket storbankerna tjänar på de bolån de förmedlar. Marginalerna är höga och trots negativ reporänta har kunderna svårt att pressa sina bolåneräntor neråt. Det har skapat en möjlighet för nya aktörer att ta marknadsandelar. Aktörer som främst riktar in sig på kreditstarka låntagare vilka därmed kan få så kallade superräntor.

Först ut var Nordnet som under hösten lanserade sitt bolån för en större målgrupp. Därefter kom Avanza. Bägge dessa bankerna har haft bolån tidigare i utbudet men då enbart mot en mycket liten kundgrupp. Nu breddas kundgruppen även om de fortfarande har en viss begränsning gällande vilka som får ta del av bolånet.

Avanza har med hjälp av startupföretaget Stabelo skapat ett bolån där låntagarna ska kunna få en rörlig ränta på ca 1,29%. Det kan jämföras mot Swedbank som vid samma tillfälle hade en rörlig ränta på 2,05%.

Ytterligare en aktör som vill få en del av bolånekakan är Hypoteket. Företaget ägs av Schibsteds och kommer inom kort erbjuda bolån till lägre ränta än många storbanker. Även Lånbyte (som tidigare enbart varit låneförmedlare) har fått klart från Finansinspektionen att erbjuda bolån.

En skillnad mellan dessa aktörer är däremot att Avanza inte tillåter lika hög belåningsgrad som Swedbank. Med krav på lägre belåningsgrad (max 60%) och stabilare ekonomi vill man helt enkelt ha de ekonomiskt starkaste kunderna. Dessa har även lägst risknivå vilket är orsaken till att den låga räntan kan erbjudas.

Hos Nordnet krävs det exempelvis att låntagaren minst har 1 miljon i sparande för att superränta ska kunna erbjudas. Visserligen kan även andra få bolån hos banken men då inte till lika fördelaktiga villkor.

Avanza har inte samma krav på sparande men kräver att belåningsgraden maximalt får vara 60%. För de som köper sin första bostad är det därmed extremt svårt att få den låga räntan. Om en bostad kostar 1 miljon behöver nämligen 400 000 kr läggas som kontantinsats.

De som idag har en belåningsgrad på maximalt 60% har relativt lätt att få ränterabatt på sitt bolån. De som redan har bland de lägsta bolåneräntorna kan nu alltså förbättra sina villkor ytterligare. Detta genom att flera aktörer siktar på superräntor för de med starkast kreditvärdighet.

Exempel:

Ett lån tecknas på 2 miljoner.

Avanza – Ränta 1,29% – Ränta per år 25 800 kr

Swedbank – Ränta 2,05% – Ränta per år 41 000 kr

Marginalen Bank – Ränta 5% – Ränta per år 100 000 kr

Exemplet visar tydligt hur räntekostnaden kan ändras beroende på en pesons kreditvärdighet. De som har låg belåning och mycket god ekonomi kan få superräntan hos Avanza på 1,29%. Vid högre belåningsgrad än 60% kan istället lånet tecknas hos Swedbank. På ett lån på 2 miljoner får man däremot betala ca 15 000 kr extra per månad.

Den allra största skillnaden kommer däremot om låntagaren har betalningsanmärkningar. Det finns ett fåtal bolåneaktörer som erbjuder lån till denna kundgrupp och räntan blir då betydligt högre än på andra bolån. I detta exempel har Marginalen Banks Omstartslån används där räntan är från 4,5%.

Personer med betalningsanmärkning får alltså betala ca 4 gånger större belopp i ränta hos Marginalen Bank mot vad kunderna får göra hos Avanza.