Intervju med Froda Företagslån

 Froda storrutaRecensionen av Froda Företagslån publicerades i början av 2017 på Sverigekontanter och de tog då direkt första platsen gällande betyg på företagslån. Vi har fått möjligheten att intervjua Oliver Mohseni kring deras lån och vad man som företagare kan förvänta sig av Froda.

 

En fråga som många ställer sig är – Varför ska man använda sig av Froda istället för att gå till sin ”ordinarie” bank?

Banken har ofta en tidskrävande och administrativ krånglig process som kan kännas betungande, dessutom tar det lång tid, ofta flera veckor att få besked.

 Hos oss får du besked inom ett dygn. Vår kreditmodell gör också att vi kan bevilja lån till många kunder som banken inte kan hjälpa. Banker och de flesta finansiella institut fokuserar på din kreditupplysning när de tar beslut, och om ditt företag saknar säkerheter får du inget lån.

 Hos Froda tittar vi på företagets försäljning, finns det en historik av god försäljning så kan du låna. Det blir som ett förskott på framtida försäljning. 

 

Vilken är en typisk kund hos er?

Våra kunder finns främst inom restauranger, handel, e-handel och salonger. Alla kan ta betalt med kort och det är deras kortförsäljning som avgör deras låneutrymme. De flesta av våra kunder omsätter 1-20 mkr per år, är sunda bra företag, dock tycker banken att de är för små.

 

Vilka krav måste vara uppfyllda för att få låna hos er?

Man behöver ha kommit igång med försäljning i bolaget, vi tittar som sagt på försäljningshistorik, helst vill vi se 12 månaders försäljningshistorik men det kan fungera med ner emot ett halvår. Vi identifierar företagets försäljning genom att titta på transaktionskontot, det är således något man delar med oss i slutet av ansökan via en automatisk digital process. Man kan inte ha några aktiva ärenden hos kronofogden dvs. skuldsaldo.  Uppfyller företaget dessa 2 krav är man välkommen att söka.

 

En nackdel med Froda är att man måste ha kunder som betalar med kort för att få låna hos er. Går det inte om kunderna betalar kontant eller via faktura?

Kortintäkter är än så länge ett krav, dock kan din kontantförsäljning och fakturaintäkter räknas in i låneutrymmet vi beviljar. D.v.s. om du har lite försäljning på kort och en del på faktura så tar vi hänsyn till alla intäkter när vi beräknar de villkor vi kan erbjuda. (OBS. försäljning på nätet via t.ex. Klarna checkout eller motsvarande likställer vi med kortintäkter).

På hemsidan nämns ett räkneexempel på hur mycket ett lån kostar när man anger belopp och amorteringstid. Men ni säger även att priserna kan variera. Hur stor är den variansen? 

 Vi har ju en fast avgift på våra lån, t.ex. ett lån på 100 000 kr i 6 månader kostar i genomsnitt 9000 kr det är en totalkostnad. Inga andra avgifter som till kommer. Avgiften varierar beroende på kundens riskklass och lånets löptid.

 Avgiften i exemplet ovan kan variera från 6 000 kr till 13 000 kr. Det som anges är alltså ett genomsnitt. Om man vill ha en procentsiffra att jämföra med så kostar lånet från 1% till 2,2% per månad.

 

I en intervju till Breakit säger ni “Vi ska lansera fler produkter framöver”. Vad kan företagare förvänta sig för produkter?

 Det vill vi inte avslöja än, men det kommer bli en nytänkande och flexibel produkt som vi hoppas kan hjälpa ännu fler småföretagare. Under hösten sker lanseringen.

 

Vad anser ni att man som företagare främst bör tänka på när man väljer företagslån?

 Tänk igenom behovet och ha en strategi hur pengarna ska användas. Låna även bara det som verkligen behövs. Ta framförallt inte ett företagslån för att undvika akuta kriser.

Ett lån kan skapa en hävstångseffekt genom ökad försäljning. Men då bör man räkna på möjlig merförsäljning och om det är värt att låna.

 

Finns det några klassiska fel som företagare gör när de behöver pengar?

Inte klassiska fel kanske. Men det viktigaste är att lånet används på ett genomtänkt sätt. Att lånet öppnar nya försäljningsmöjligheter som kan skapa större och nya intäkter.

Ett fel kan även vara att inte tänka igenom riskerna med lån. Vad innebär lånet för ditt kassaflöde och vad innebär det om investeringen inte ger ökad försäljning?

Besök Froda