Kan Google skaka om SMS-lånebranschen?

I ett blogginlägg från Google, den 11:e maj, gavs information om att företaget kommer att stoppa alla annonser i deras annonsnätverk som kommer från smslåneföretag som erbjuder lån med en kortare återbetalningstid än 60dagar. Med tanke på att i stort sett alla företag som erbjuder SMS-lån i Sverige har lån med kortare återbetalningstid betyder detta att ett stort antal låneföretag ställs utanför möjligheten att köpa reklamannonser av sökjätten.

I USA tar de detta ännu ett steg och stoppar även aktörer som erbjuder en årsränta på mer än 36%.

Hur påverkas branschen?

Om de svenska företagen enbart accepterar denna förändring kommer marknadsföringen av SMS-lån minska extremt bland Googles annonser. Genom att ta bort alla som erbjuder lån på kortare tid än 60 dagar blir det få aktörer som erbjuder snabblån som kommer kunna synas.

Men ett annat alternativ är att branschen anpassar sitt utbud för att därigenom få möjligheten att komma in på annonsmarknaden igen. Kreditgivare som idag har kortast återbetalningstid på 1 månad kan höja den till 2 månader. Detta då enbart för att ta del av en mycket lönsam marknadsföringsväg.

Ett av de smslåneföretag som är bland de största i Sverige är Onea.se. Företaget lånar ut pengar i 1-24månader. Skulle de ändra detta till 2-24månader skulle de därmed kunna annonsera.

Svårare blir det för exempelvis CreditStar då de lånar ut pengar i mellan 5 och 30 dagar. Om de vill kunna göra reklam behöver de bygga om en stor del av deras lånestruktur.

Om företagen väljer att anpassa sitt utbud enligt riktlinjerna eller om man istället väljer att lägga marknadsföringspengarna på annat håll återstår att se. Men det kan vara en förändring som skakar om branschen en hel del.

Denna förändring kommer att genomföras 13 juli.

 lagarÄven stramare regler

Det finns tecken på att förändringen i Googles policy delvis kommer från stramare lagar kring ”paydayloan” i USA. Med andra ord hur snabblånen regleras utifrån lagar och regler. I samma månad som Google annonserade sina ändrade regler lyftes det nämligen fram ett förslag i USA om kraftigt begränsade regler för dessa företag.

Även i Sverige har regelverket vid ett flertal tillfällen ändrats i syfte att skydda konsumenten. År 2015 startade regeringen den senaste utredningen för att se över eventuella förändringar. Ett färdigt förslag kommer att presenteras i september 2016.

Några av de punkter som utredning kommer att se över är följande:

Räntetak – En övre gräns för hur mycket ränta som får vara på ett lån.

Kostnadstak – Ett förslag är att kostnaden för lånet aldrig får uppgå till mer än lånesumman. En person som lånar 5000kr ska därmed aldrig behöva betala tillbaka mer än 10.000kr.

Hårdare kreditbedömning – En av punkterna som eventuellt kommer att införas i USA är att det ställs betydligt hårdare krav på kreditbolagen gällande kontroll av låntagarens kreditvärdighet. Detta är även något som utreds om det går att införa i Sverige. Orsaken är bland annat att det visat sig att flera låntagare har fått lån trots allt för dålig personlig ekonomi.

Skriftliga avtal – Om låntagaren är tvungen att fysiskt signera låneavtalet kan man inte få pengarna lika snabbt som idag. Istället för att få dem inom några minuter kan det ta 1-2 dagar. Detta skulle göra att många inte skulle välja denna låneform då just snabbheten gör att många väljer sms-lån.