”Konto utan insättningsgaranti är som ett lotteri”, enligt Privata Affärer

När den högsta sparräntan som går att få i Sverige är ca 1% per år (konto med statlig insättningsgaranti) är det många som sneglar på andra alternativ på att spara sina pengar. Ett är att sätta in pengar på sparkonton utan insättningsgarantin. Räntan är då tre-fem gånger högre. Men risken är också högre. Enligt Magnus Gustavsson (Privata Affärer) ska dessa konto ses som ”ren lottsedel

Det är i en artikel i tidningen Privata Affärer som Gustavsson varnar för att spara i konton utan statlig insättningsgaranti. Enligt honom finns ”många tidigare exempel där spararna förlorat sitt kapital när bolaget gått i konkurs

Orsaken till denna varning är att de som spar i dessa konton kan förlora hela kapitalet som sätts in på sparkontot. Om företaget som erbjuder dessa konton går i konkurs kan pengarna förloras. Ett exempel på detta var när Trustbuddy gick i konkurs år 2015 och stora summor gick förlorade.

Två olika saker

Men ska dessa två konton ställas mot varandra? Ett konto med statlig insättningsgaranti ger säker avkastning utan någon risk alls. Men då är även avkastningen mycket liten. Att istället välja ett konto utan insättningsgaranti innebär en större risk och en större avkastning. Hos 4Spar går det som mest att få 10% per år. Detta om pengarna låses i tre år.

Att få 10% i avkastning varje år utan risk är omöjligt. En viss risk tas oavsett om det handlar om aktier, fonder eller just sparkonton utan insättningsgaranti. Dessa konton bör därmed snarare ses som en investering där det finns en risk. Det är visserligen ett sparkonto men många förknippar sparkonton med säkra sparformer och det där som problemet sitter. Detta är inte någon säker sparform – det är en riskabel sparform som ger betydligt högre avkastning.

Men Gustavsson har helt rätt i att historien visar flera bolag som har gått i konkurs där investerarna förlorat sina pengar. En risk finns alltså – frågan är om avkastningen är värd risken. Det kan bara varje person avgöra utifrån sitt eget risktagande.