Nya företagslån – Froda & Kreditbörsen

Under maj 2017 har Sverigekontanter utökats med två företagslån. Det är Froda Företagslån samt Kreditbörsen. De får bägge relativt högt betyg och tog därmed första respektive andraplatsen gällande betyg på de företagslån vi recenserat.

Småföretag har överlag svårt att få lån hos större banker. Det krävs ofta att man har med sig bokslut från flera år, en detaljerad affärsplan och en god likviditet för att lånet ska beviljas. Många av de som idag jobbar på Froda har erfarenhet av att vara småföretagare och har även just erfarenheten av den krångliga administrationen som uppstår när ett lån ska tecknas. Detta har gjort att Froda startade sitt företagslån och det är även grunden till att utbudet av liknande aktörer vuxit kraftigt. Idag finns det flera olika aktörer som erbjuder företagslån till främst småföretag. Av de vi än så länge recenserat får Froda Företagslån bäst betyg.

Froda

Froda storrutaHos Froda kan småföretagaren låna 10.000kr-1.000.000kr under 4-12 månader. Så långt liknar Froda andra företagslån. Men de skiljer sig tydligt på två punkter.

För det första erbjuder de en speciell lösning gällande amorteringen. De flesta företagslån innebär att förtagaren får en faktura en gång i månaden som ska betalas. Är lånet på ett par hundratusen och amorteringstiden på maximalt 12 månader blir det en relativt stor summa som ska betalas. Det kan i sig påverka likviditeten starkt negativt.

För att motverka stora betalningar har Froda ett amorteringssystem som gör att amortering sker varje bankdag via autogiro.

Den andra punkten som gör Froda Företagslån speciellt är kravet på att största delen av inkomsterna måste ske via kortbetalningar eller direktbetalningar (ex. Klarna Checkout). Företag som främst fakturerar sina kunder kan alltså än så länge inte söka företagslån hos Froda. Det är till företagets nackdel vilket gjorde att totalbetyget drogs ner något.

Någon säkerhet för lånet behövs inte vilket är positivt. I en intervju till Sverigekontanter säger de att 70-80% av lånen tecknas utan säkerhet. I resterande fallen anser Froda att säkerhet behövs och då får någon person gå i personlig borgen för lånet. Det finns ett flertal företagslån där det alltid krävs personlig borgen så på denna punkt får Froda extra gott betyg.

I recensionen av Froda Företagslån ges företaget 8/10 poäng (2017)

Kreditbörsen

kreditbörsen storrutaDet finns relativt få aktörer som erbjuder företagslån i Sverige. Av dessa är det ännu färre som erbjuder P2B-lån men Kreditbörsen är en av dem. Med P2B-lån menas att det är privatpersoner och företag som investerar i lånen som förmedlas via Kreditbörsen. Det är därmed inte Kreditbörsen själva som lånar ut sitt kapital. De tillhandahåller bara den plattform där låntagare och långivare kan mötas. Kreditbörsen är även administratör av alla lån samt arbetar för att låneavtalet hålls.

Företag som lånar pengar via Kreditbörsen kommer inte uppleva någon skillnad mot att låna hos en bank eller annat kreditbolag. Låneprocessen är identisk och även amorteringen av lånet.

Hos Kreditbörsen kan de allra flesta företag ansöka om lån. Det går att låna som lägst 30.000kr och som mest 250.000kr. I jämförelse med Froda (och andra företagslån) har de alltså en relativt lågt högsta belopp. Detta tillsammans med en administrationsavgift på 100kr per månad drar ner betyget något.

Inte heller Kreditbörsen kräver någon säkerhet för lånet. I likhet med Froda kan de däremot kräva personlig borgen i vissa situationer.

I recensionen av Kreditbörsen ges företaget 7/10 poäng (2017)

Besök Froda Besök Kreditbörsen