BlueStep Bolån

Uppdaterad:
 • Bolån på 150.000-5 miljoner
 • Bolån trots betalningsanmärkningar
 • Fr. 4,4%
 • Betyg 7/10
Till BlueStep Bolån

BlueStep är en kreditgivare som fokuserat sin verksamhet på att ge lån till personer som annars har svårt att få lån. När det kommer till bolån är det ytterst få banker som tillåter att låntagaren har betalningsanmärkning men detta behöver inte vara ett problem om bolånet ska tecknas hos BlueStep. De säger att de inte ”ser till låntagaren historia utan på framtida betalningsförmåga” och därmed kan det finnas betalningsanmärkningar.

Att de siktar på denna målgrupp speglas även i räntan då den är betydligt högre än på andra bankers bolån. De som har de ekonomiska förutsättningarna att ta lån på annan bank bör i de flesta fall göra det. Har man däremot inte dessa förutsättningar (ex. att betalningsanmärkning finns) erbjuder BlueStep ett alternativ.

 

Storlek och amorteringstid

Den minsta summa som går att låna via bolån hos BlueStep 150.000kr. Som mest lånar de ut 10 miljoner.

Bolånet går att ta med rörlig tremånadersränta, fast ränta på 3 år eller fast ränta på 5 år.

Återbetalningstiden är alltid 30-40 år.

2/5

Ränta

I likhet med andra banker så sätts bolåneräntan individuellt. Visserligen uppger många banker listräntor men när man sedan kontaktar dem är det ofta lätt att få ner denna ränta något. Hur mycket beror helt enkelt på de personliga förutsättningarna.

Även hos BlueStep är det de personliga förutsättningarna som avgör räntan. Däremot har de en betydligt högre ”lägsta ränta” än storbankerna. År 2017 hade BlueStep en minsta ränta på 4,3% på den rörliga bolåneräntan. Detta kan då jämföras med ett flertal banker som hade en bolåneränta på ca 2%. Den högsta ränta som man kan räkna med på hemsidan var då 10,75%. Ny kunder får utöver det betala en förhöjd ränta på 3,98% under det första året. Det är däremot inte något som påverkar månadskostnaden.

På lån upp till 350.000kr är maximalt ränta 9,50%. Utöver detta tillkommer bland annat uppläggningsavgift.

BlueStep är alltså inte banken som ger lägsta räntan på bolån. Det är inte heller något som de marknadsför sig som att de skulle göra. Däremot ger de ”lån till fler”. De har lägre krav på låntagarna i och med att de bland annat inte kräver fast inkomst och att betalningsanmärkning är okej. Det är detta som även återspeglar sig i dess ränta.

Det som gör att Blue Step ändå får ett högt betyg är att de erbjuder bolån till människor med betalningsanmärkning. Detta är det mycket få företag som gör. De som erbjuder dessa lån har i regel en ränta på dessa nivåer. Ex. Omstartslånet hos Marginalen Bank har boränta från 6,5% för de som har betalningsanmärkning. Man bör alltså ställa denna bank mot banker med samma utbud. Har man däremot inte betalningsanmärkningar, eller svårt att få bolån av andra orsaker, bör man istället välja annan bolånegivare.

Att BlueStep erbjuder bolån till personer som inte annars kan få lån är tydligt. Det är dess fördel. Men varför kan de inte bara erbjuda en enkel ränta. Nu är det ränta, avgifter och förhöjda avgifter. BlueStep kan vara ett bra alternativ – men jämför den effektiva räntan då den tydligt talar om vad lånet egentligen kostar.

7/10

Besök BlueStep

Ta bolån på BlueStep

Den som är intresserad av att ta ett bolån hos BlueStep fyller enklast i sina personuppgifter på hemsidan samt information om vad det är för lån som ska tecknas samt önskat belopp på lånet. Därefter kommer en handläggare att kontakta personen och jobba vidare mot ett eventuellt bolån.

I första steget tar inte BlueStep någon kreditupplysning och ser enbart på de uppgifter som kunden anger. Utifrån det sker en diskussion mellan dessa parter och om bolån önskas tecknas tas kreditupplysningen.

Redan innan en intresseanmälan skickas in kan man prova sig fram på deras ”låneuträknare” för att se hur stor månadskostnaden skulle bli. Detta är bra att göra i förväg och testa sig fram med olika alternativ för att se hur mycket ekonomin klarar av.

4/5

bluestep bolån till annat      bluestep bolån

Krav:

De allra flesta långivare har höga krav för at bevilja bolån. Bland annat är det ytterst få som godkänner betalningsanmärkningar. BlueStep är däremot ett undantag. Det som skiljer BlueStep mot traditionella banker är:

 • Betalningsanmärkningar behöver inte vara ett problem
 • Det finns inget krav på att låntagare måste ha ett fast jobb

De krav som ställs är:

 • Bolån kan tas på befintlig bostad eller bostad som ska köpas
 • Marknadsvärdet måste vara minst 200.000kr.
 • Som lägst får 150.000kr lånas.
 • Vid inköp av en bostad måste låntagaren betala 15% med kontanter
 • Bostaden får enbart vara för privat bruk
 • Ingen andrahandsuthyrning får ske
 • Belåningsgraden får ej överstiga 85% på villa och bostadsrätt samt 75% på fritidshus

Några tydliga krav på låntagaren går inte lätt att hitta på hemsidan. Detta kan mycket väl bero på att de gör så olika individuella prövningar på de ansökningar de får in.

3/5

bluestep lån trots betalningsanmärkning

Övrigt

Lånelöfte

En fördel är att i ett första steg söka lånelöfte hos BlueStep. Detta visar bara hur mycket banken är beredd att låna ut (utan att någon ränta anges). Ett lånelöfte gäller i tre månader så länge som de personliga förutsättningarna inte förändras under denna tid. Lånelöftet betyder att personen kommer att få ett lån beviljat om lånet under de kommande tre månaderna behöver tecknas.

Bonuslöfte

BlueStep har en ”räntetrappa” som är något unikt. De kallar detta för Bonuslöfte. Under de tre första åren betalar låntagaren den ränta som erbjudits när lånet togs. Om alla betalningar sker i tid minskas räntesatsen automatiskt efter tre år. Detta med 1-procentenhet. I det fall som betalningar sker i tid under de kommande två åren sänks räntan ytterligare med 1-procentenhet. Efter fem år har alltså boräntan sänkts med hela 2-procentenheter. Däremot kan man aldrig få lägre än deras nivå på vad de erbjuder som lägst boränta.

Bonuslöftet är ett tydligt steg som visar att de vänder sig mot kunder som inte får bolån hos andra banker. Kreditvärdigheten och betalningsförmågan är ofta lägre i denna kundgrupp och genom att bevisa att man kan sköta sin ekonomi och sina lån premieras man med lägre ränta.

Däremot bör det tilläggas att Bonuslöftet inte innebär någon konkurrenskraftig ränta. Den som har möjlighet att ta bolån hos någon annan bank (som däremot inte tillåter betalningsanmärkning) bör göra detta då det är betydligt mer lönsamt i längden. Den lägsta ränta som BlueStep erbjuder på bolån är nämligen vanligtvis ca dubbelt så hög som bolån hos andra banker.

bluestep räntetrappa

 Slutbetyg:7

Besök BlueStep
Sammanfattning

Sammanfattning

BlueStep säger att de är ”Sveriges största specialistlångivare” och nog är det tydligt att de är speciella. Det är på ett flertal punkter som de skiljer sig mot klassiska banker. Gällande bolån så lånar de ut trots att låntagaren har betalningsanmärkning, de har ovanligt hög ränta och erbjuder bonuslöfte vilket gör att räntan sänks med tiden.

Bankens styrka är just att erbjuder lån till de som annars har svårt att få lån. Deras största nackdel är räntan som lätt kan bli två eller tre gånger högre än vid andra alternativ.

De som inte har betalningsanmärkning och uppfyller de krav som ställs på låntagare hos andra bankar bör i de allra flesta fall välja dessa banker. Men om inte andra alternativ är tillgängliga kan BlueStep vara en av de få möjligheterna till bolån. Var däremot noga med att beräkna månadskostnaden så att ekonomin klarar av det. I de fall som betalningsanmärkningen försvinner bör även bolånet omförhandlas direkt eftersom det kan halvera bolåneräntan.

Besök BlueStep
BlueStep Bolån: Betyg 7/10