Så säkert är ICAs kontaktlösa betalning

ica kreditkort 2När ICA-banken införde kontaktlös betalning förra året uppmärksammandes det stort i media De var nämligen först i Sverige med denna lösning tillsammans med Danske Bank.

Kontaktlös betalning kan ske med kortet så länge som köpesumman inte är över 200kr. Sker köp hos ICA är gränsen däremot på 250kr. Det är bara att hålla upp kortet vid kortläsaren och betalningen sker utan att någon pinkod behöver tryckas eller att kortet behöver sättas i kortläsaren.

En smidig och snabb lösning men som också fått många oroade kortägare att kontakta ICA med frågor kring säkerheten. Även tidningen Privata Affärer har fått ett flertal frågor och valde därför att göra en intervju med ICA-banken. En intervju som publicerades i tidningen 11/2016.

En av de säkerhetsdetaljer som finns på kortet är att det slumpmässigt inte går att handla med kortet utan att ange pinkod. Enligt Veronica Hedeby, som är kortansvarig på ICA, är det flera faktorer som avgör hur ofta som pinkoden behöver användas. Det är både att man handlat för en viss summa samt att det inte får vara för många pinkodslösa betalningar i rad. Skulle en bedragare få tag på kortet skulle alltså inte allt för många köp kunna genomföras.

En annan oro är att det skulle kunna gå att ”kapa” kortet. Kortet har en antenn som kommunicerar med kortläsaren och en oro har därför funnits att kunniga skulle kunna läsa av informationen från kortet. Men även här ger Hedeby lugnande svar. Den informationen som sänds är enbart kortets kortnummer. Det är alltså samma sak om någon skulle ta ett kort på kortets framsida. Någon pinkod förmedlas inte mellan kortet och kortläsaren.

Men om något händer, vad gör man då?

Det första man bör göra är att spärra kortet. Det gäller oavsett vilket betal- eller kreditkort man använt. Man ska även reklamera de köp som bedragaren har genomfört. Fördelen med ett betal- eller kreditkort är att man aldrig behöver ligga ute med pengarna. Ser man en felaktig transaktion på fakturan kontaktas banken och denna transaktion stryks.

Den som ändå känner sig osäker och inte vill ha den kontaktlösa funktionen kan alltid kontakta ICA och be dem koppla bort detta. Det kan anses vara krångligt att man som kund måste kontakta ICA för att få bort en tjänst man inte valt. Men Hedeby menar att det är en fördel då man får en tydligare kommunikation med banken om tjänsten:

Vi vill inte att onödig oro ska göra at kunden väljer bort funktionen. Genom att kunderna ringer får vi en möjlighet att förklara att det är vi so tar risken” säger hon till tidningen.

ICA ”Blipp” – Historia

Den 18:e maj 2015 gick det för första gången att ”Blippa” sin betalning hos ICA. Alla kunder som hade ett betal- eller kreditkort hos banken fick ett nytt utsänt med post. Samtliga kort byttes succesivt ut till de nya med Blipp-funktionen.

ICA var då först i Sverige med denna funktion men i Europa har det utnyttjats relativt länge. Orsaken handlar delvis om att skapa ett snabbare kassaflöde då betalningen går betydligt snabbare med Blipp-funktionen än när kortet måste läsas av och PIN-kod anges.