Så stora är skulderna hos Kronofogden

I genomsnitt har varje person i Sverige en skuld hos Kronofogden på 8 000 kr. Men att presentera ett genomsnittsvärde är knappast rättvist då det är få personer som har skulder – men skulderna är ofta mycket stora. Totalt uppgår skulderna till ca 66 miljarder enligt siffror från Aftonbladet i aug 2017.

De flesta personer som har skulder hos Kronofogden är bosatta i storstadsområdena. Av de totalt 66 miljarderna finns 16 miljarder i Stockholms län. Det innebär att drygt 24% av skulden finns här. Även om Stockholmsområdet är tätbefolkat så står inte befolkningsandelen i proportion till skuld hos Kronofogden.

Att Stockholm, och även Göteborg, har en hög andel personer som har skulder hos Kronofogden kan bero på åldersfördelningen i städerna. Snittåldern är förhållandevis låg samtidigt som bostadspriserna har pressat upp lånesummorna på nivåer som inte alla klara av att hantera.

Så undviker du problemet

Att få en skuld hos Kronofogden innebär inte bara att skulden ökar med räntor och avgifter utan också att det blir betydligt svårare att få lån, teckna abonnemang och hyresavtal. Det gäller därmed i möjligaste mån att undvika denna skuld och sedan reglera den fort som möjligt om den skulle uppstå.

Förebyggande

  • Skapa ett buffertsparande – Då undviker du att behöva låna småbelopp
  • Teckna aldrig smslån – Det finns visserligen vissa fördelar med SMS-lån men risken är att kostnaden blir extremt hög om de inte betalas i tid. Det är då bättre ekonomiskt att teckna ett privatlån och betala av i förtid.
  • Låna inte till konsumtion – Konsumtionsvaror klara sig de flesta ifrån. Det är då bättre att spara för att ha råd med dessa inköp.
  • Budgetera med lägre inkomst – När ett lån tecknas ska man alltid göra en budget och räkna med kommande lägre inkomst. Kanske en i hushållet blir sjukskriven eller arbetslös vilket skapar en helt ny ekonomisk förutsättning. Finns inte denna marginal bör inte heller lånet tecknas.
  • Jämför alltid räntor och avtal – Det skiljer extremt mycket gällande vilka räntor som erbjuds 

Vid skulder som inte kan betalas

  • Kontakta företagen – Ring och berätta din situation. Kanske kan de skjuta upp en faktura en månad eller erbjuda avbetalning. De tjänar på att hitta en lösning istället för att lämna vidare ärendet till Kronofogden. Att bara låta skulden förfalla och hamna hos Kronofogden är alltid sämst.
  • Sälj – Alla har nått att sälja och ”många bäckar små skapar en stor och kraftig å”
  • Ta hjälp – Kommunerna har ofta en Budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till med planering och översyn över den privata ekonomin.
  • Skuldsanering – Är den ekonomiska situationen inte hållbar och skulderna mycket stora i förhållande till inkomsterna kan skuldsanering vara ett alternativ. År 2017 förenklades reglerna betydligt kring skuldsanering vilket även ökat chansen att få detta beviljat. Med skuldsanering avskrivs vissa skulder mot att personen lever på ”existensminimum” under en begränsad tid.