Skuldrådgivare

Konsumentverket spår ökat behov av skuldrådgivare i spåren av corona-pandemin. Skuldrådgivarna spår bråda dagar under 2021 som följd av konkurser och ökad arbetslöshet.

Alla kommuner erbjuder gratis budget- och skuldrådgivare. En skuldrådgivare kan ge kommuninvånarna hjälp med att se över sin ekonomi samt sätta upp en budget som kan bidra till att lösa den ekonomiska knipa som de hamnat i. Rådgivarna ber nu alla som är på väg mot ekonomiska problem att höra av sig i tid.

Dels spår de att arbetsbelastningen kommer öka dramatiskt under 2021 till följd av ökad arbetslöshet och försämrad privatekonomi. Vilket kommer leda till att de som behöver hjälp kommer behöva vänta. När fler behöver hjälp men skjuter allt framför sig blir det en ketchupeffekt, alla vill få hjälp samtidigt. Dels är det bättre att höra av sig och få hjälp med ekonomin i tid, det är avgörande för hur svårt och jobbigt allt kommer bli för den skuldsatta att få ordning på sin ekonomi igen.

Redan idag finns det kommuner med är upp emot 44 veckors väntetid när man vill prata med en skuldrådgivare från kommunen. Något som gör saker bättre att vara ute i god tid, även om skulderna inte är så stora kan man få tips om hur man kan ta sig igenom en ekonomiskt pressad period utan ökade skulder.

En  skuldrådgivare hjälper den som hamnat i ekonomisk knipa att sätta upp en plan för skuldsanering.

Skulderna ökar trots ökad arbetslöshet

Hushållens skulder har ökat under pandemin. Exempelvis har bolånen ökat med 140 miljarder kronor fram till september 2020 och är nu 3 585 miljarder kronor. Det här tros bero på att när vi tvingas vara hemma mer renoveras det mer, men också på att amorteringskravet just nu är slopat upplevs lånen som billigare.

Ökat intresset och köpsug efter sommarstugor kan också vara en del av de ökade belåningsgraden. Men belåna upp sig maximalt är riskabelt, när marginalerna är små krävs det inte mycket för att pengarna inte räcker till alla räkningarna.

Snabba lösningar är en del av problemet

Många ser då möjligheten att teckna ett snabblån, eller SMS lån som de också kallas. Det är ett lätt sätt när det behövs snabba pengar till månadens utgifter. Dock är dessa lån ofta väldigt dyra och kan lätt leda till en negativ spiral där man behöver låna alltmer för att lösa de tidigare smålånen.

Amorteringskravet kommer komma tillbaka och då kommer lånen att vara en större utgift varje månad. Arbetslösheten ökar stadigt tillsammans med att konsumtionen minskar i spåren av pandemin. Även permitteringarna leder till minskade inkomster för allt fler. Sjukdagarna har ökat till följd av restriktionerna under pandemin vilket också ger effekt på inkomsten.

Har skulderna via bolån ökat och man kanske tecknat nya mindre privatlån samtidigt som inkomsten minskar, oavsett om det är tillfälligt eller långvarigt kan det vara starten på en negativ spiral som kan leda till stora konsekvenser.

Ett normalt liv men ändå på gränsen

Skuldrådgivarna kan hjälpa till redan innan den ekonomiskt dåliga sitsen är ett faktum, de kan hjälpa till med en budget och hitta onödiga utgifter samt kan de hjälpa till att hitta möjligheter att pausa kostnader och återbetalningar, till exempel finns det möjlighet att pausa återbetalningen till CSN en månad för att komma ikapp. Att försöka hitta lösningar för ett normalt liv är prioriterat.

Hjälp att kontakta de företag som det finns skulder hos finns också som en möjlighet, Budget- och skuldrådgivaren kan då förhandla fram en förmånligare avbetalning eller att skjuta upp återbetalningen är exempel på saker de kan hjälpa till med.

Väntar man för länge kan det vara väldigt svårt för rådgivarna att hjälpa till utan att det blir alltför stora inskränkningar på livsstilen. Har det gått riktigt långt kan de inte göra så mycket mer än att stötta i kontakterna med Kronofogden och hjälpa till att få den inkomsten som blir över efter utmätning av lönen att räcka så långt som möjligt.

Få hjälp med ansökan om skuldsanering

Skulle det gå riktigt illa hamnar skulderna hos Kronofogden. Finns det ingen möjlighet att inom överskådlig tid betala tillbaka skulderna kan en utväg vara att ansöka om skuldsanering. Många får avslag på sin ansökan, Budget och skuldrådgivarna kan hjälpa till med ansökan och stöttar den skuldsatta igenom hela processen och även under tiden som skuldsaneringen pågår.

Hoppas på regeringsbeslut

Bristen på de som jobbar med budget och skuldsanering skulle behöva bli fler, regeringen har satt upp riktlinjer för maximal väntetid. Men många kommuner har svårt att leva upp till det här. Det varierar också stort i hur mycket tid de som behöver stöd och hjälp får. Snittiden är två timmar men det förekommer så pass korta samtal som åtta minuter.