Småföretagare har svårt att få lån

En stor del av de som driver småföretag kan vittna om att det är svårt att få lån. Orsaken är att bankerna ser till så många olika aspekter att det är svårt att få allt att passa in i deras krav. Ett exempel är Kjell Johansson och företaget Kaseja (som SR rapporterade om i slutet av juli 2015). Kjell blev nekad lån på sju banker på grund av att hans lokaler var belägna på glesbygden. Det räckte därmed inte att han hade bra ekonomi, inte hade skulder och haft företaget i flera år. Han fick visserligen ett lån till slut för att kunna expandera men detta är bara ett exempel av många på företagare som har svårt att få lån.

När organisationen Företagarna genomförde en undersökning på 1200 småförtag så var det ca 50% som uppgav att de hade svårt/ganska svårt att få lån till de investeringar de ville göra. Till viss del kan detta ha att göra med att många småföretag inte har så lång ekonomisk historia och att bankerna därmed inte vågar låna ut pengar.

Alternativa vägar

Just på grund av att det ofta är svårt att ta lån som småföretagare har andra vägar vuxit fram. Ett är företaget Kwik Spark som lånar ut pengar till småföretag utan någon säkerhet. Lånen är på 20.000 till 250.000kr. Detta kan alltså liknas med privatlån för företag. Men nackdelen är att räntan är betydligt mycket högre än privatlånen.

För en företagare kan det därmed vara bättre att ta ett privatlån på sig själv som privatperson och sedan låna ut dessa till sitt företag. En lösning som fungerar på belopp på upp till 350.000kr men som samtidigt sätter personen personligt ansvarig om man inte klarar av att betala tillbaka lånet. Detsamma sker om man höjer sitt bolån och frigör kapital den vägen. Det är en högre risk man tar som privatperson men samtidigt undviker man effektiva räntor på 36% som exempelvis Kwik Spark erbjuder.