”Stäng korten för internetköp” uppmanar Polisen

Ett relativt enkelt bedrägeri att genomföra är att använda någon annan persons kortuppgifter för att göra köp via internet. Det har även gjort att denna bedrägeriform ökat 300% under fem år. Samtidigt går det relativt enkelt att spärra kortet mot detta bedrägeri vilket Polisen uppmanar kortägare att göra.

Vid kortköp hos svenska E-handlare behövs i stort sett alltid en verifiering ske via Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. Får en bedragare tag på kortuppgifter kan därmed iallafall inte köp genomföras via dessa butiker. Men det finns fortfarande en rad betalningar som kan göras med kortet utan denna verifiering. Det Polisen uppmärksammade under 2017 var ökade antal köp via appar. Många av dessa saknar nämligen säkerhetsfunktionen med Bank-ID vilket gör att köp kan genomföras helt utan verifiering.

Handeln med kortuppgifter via s.k. Dark Web anses även ökat rejält. Uppgifterna kan stjälas via datorintrång eller genom att kortets fram- och baksida kopieras vid köp i en fysisk butik. Dessa uppgifter läggs sedan ut för försäljning på Dark Web varpå bedragare köper dem och utnyttjar kortuppgifterna fram till att kortet spärras. Ofta kan det därmed ske en rad inköp innan ägaren uppfattat att bedragare har uppgifterna.

Spärra för internetköp

shell mastercard bildProblemet handlar främst om internetköp via exempelvis appar. Detta eftersom personen som har kortet inte behöver verifiera sig och därmed inte behöver visa sin identitet. För att minska risken att bli utsatt för detta bör därför korten alltid spärras för internetköp.

Kortutgivarna vet att detta är en ökande bedrägeriform och erbjuder därför enkla lösningar för slå på eller slå av möjligheten för internetköp. Som kortägare kan man alltså använda kortet till vardags men så fort som ett internetköp ska genomföras behöver man först aktivera denna tjänst. En del banker erbjuder även funktionen att man själv får aktivera internetköp varpå detta sedan inaktiveras inom en timme. Därmed finns inte risken att man glömmer lägga in spärren efter att köp har genomförts på internet eller via en app.

Det finns ett flertal tips på hur man kan minska risken för bedrägeri och detta är ett av de tips som ofta återkommer och som Polisen även rekommenderar. Inför julhandeln 2017 gick Polisen exempelvis ut med en varning för att ha kortet öppet för internethandel mellan de olika köptillfällena.

Ta bort CVC-koden

Ett ytterligare sätt att minska risken för bedrägeri är att skrapa bort CVC-koden som står på kortets baksida. Vid handel online måste denna tresiffriga kod anges. Det kan därmed delvis liknas med en PIN-kod. Vid handel i fysiska butiker måste PIN-koden anges och online anges CVC-koden. Den stora skillnaden är att PIN-koden aldrig är tryckt på kortet – men det är CVC-koden.

Genom att skrapa bort CVC-koden blir det betydligt svårare för bedragare att använda kortet i det fall man kommer över kortet eller kopierar dess information.