Kreditkonto eller snabblån?

På senare år har en låneform som kallas för Kreditkonto (eller kontokredit) vuxit sig allt starkare. Detta som, till viss del, en utmanare mot SMS-lånen. En stor fördel med kreditkonto är att lika låga summor kan lånas som vid ett SMS-lån men att kostnaden för detta blir betydligt lägre. Men låneformerna är uppbyggda så olika att man inte enbart bör fokusera på räntekostnaden.

Fast summa eller rörlig summa

Ett SMS-lån är ett lån på en fast summa som ska betalas tillbaka inom en viss specifik tid. När låntagaren gör låneansökan väljs hur stort belopp som ska lånas. Det är även detta belopp som betalas ut till låntagarens konto och som sedan ska återbetalas. Därmed kan man säga att det är ”fast summa” som lånas via SMS-lån.

När en ansökan om kreditkonto skickas in väljer låntagaren hur stor kredit som önskas. Det kan exempelvis vara 10.000kr. Men pengarna betalas inte ut från denna kredit per automatik utan det är enbart en kredit som skapas som låntagaren sen kan välja att ta ut pengar från. Detta kan liknas med ett kreditkort som har en viss kredit. Men det är enbart när denna kredit utnyttjas som ränta betalas på beloppet.

När sedan låntagaren vill låna 3000kr går personen in på sitt konto på hemsidan och väljer att denna summa ska betalas ut. Om krediten var på 10.000 finns möjlighet att låna upp till 7000kr mer under kommande uttag. Men så länge som det enbart är lånat 3000kr kommer ränta bara behöva betalas på denna summa.

SMS-Lån – Låna en fast summa där hela summan betalas ut direkt när lånet tecknas

Kreditkonto – Ansök om en kredit på valfritt belopp. Välj hur stor del av krediten som ska betalas ut. Resterande belopp av krediten kan utnyttjas vid ett senare tillfälle.

Fast eller rörlig återbetalning

När ett SMS-lån tecknas fastställs ett datum då summan ska vara återbetald. Man får alltid betala tillbaka i förväg men om inte pengarna har betalats in på förutbestämt datum kan påminnelse skickas ut och till slut ärendet dras till Inkasso.  Lånet har därmed en fast återbetalningstid.

Med kreditkonto finns enbart ett krav på återbetalning per månad som motsvarar en viss procent av lånebeloppet. Det kan exempelvis vara att 10% av lånebeloppet måste betalas tillbaka varje månad. Därmed blir återbetalningen betydligt mer flexibel. Även detta liknar alltså ett kreditkort. Den som handlat med ett kreditkort kan välja att betala månadsfakturan till dess helhet eller enbart en del av summan (men minst en viss del av krediten).

SMS-lån – Lånat belopp ska återbetalas inom en fast period. Vanligtvis 1-3 månader.

Kreditkonto – En viss del av utnyttjad kredit ska betalas varje månad. Detta ger mer flexibel återbetalning.

kreditkontot reklam

Engångskredit eller flergångskredit?

När ett SMS-lån är återbetalat slutar avtalet mellan kreditgivaren och låntagaren. Det betyder att om personen vill låna pengar en gång till måste en ny låneansökan skickas in. Därmed tas även ytterligare en kreditupplysning. Det är en kredit som kan utnyttjas en gång.

Ett kreditkonto är därmed en ”flergångskredit”. Så länge som krediten inte till fullo är utnyttjad går det att välja att få delar av den utbetalad. Så fort som minst en del av krediten är återbetalad kan ytterligare pengar tas ut från krediten. Det är därmed pengar som rör sig ”fritt” mellan låntagaren och kreditkontot. Det som betalas är räntan på den utnyttjade krediten.

Kreditkonton marknadsförs ibland som att de är ”för livet” vilket alltså är vad som främst skiljer dem mot SMS-lån som är ett lån som sträcker sig över en specifik period.

SMS-lån – Ett lån som avslutas när hela beloppet är återbetalt.

Kreditkonto –  Ett lån där återbetald summa går att låna igen. Detta så länge som återbetalningar sköts enligt avtal.

credway räntaNär passar kreditkonto?

Fördelar med kreditkonto:

 • Lägre ränta än SMS-lån

Överlag har kreditkonton betydligt lägre ränta än SMS-lån. Ett exempel kan tas från Credway (garanterar Sveriges lägsta pris på småsummor) som har en månadsränta på 2,42% (2016) på sitt kreditkonto. Det betyder att ett lån på 5000kr skulle kosta 121kr att återbetala efter en månad.

Det kan ställas mot Onea (ofta billigast på SMS-lån) där kostnaden för ett lån på 5000kr, i en månad, skulle bli 500kr.

Skillnaden är alltså mycket stor.

onea småruta      credway småruta

 • Flexibel återbetalning

Med ett kreditkonto kan låntagaren betala tillbaka så mycket på skulden, varje månad, som den personliga ekonomin klarar av. Däremot med en minsta summa varje månad. Med en flexibel återbetalningstid är risken för att man ska hamna hos Inkasso betydligt mindre.

 • Enbart en ansökan

Ett kreditkonto kräver enbart en ansökan och därefter kan krediten användas fler gånger. Det är därmed ett betydligt enklaste sätt att låna pengar än att flera gånger fylla i låneansökan vilket skulle behövas om SMS-lån tecknades vid ett flertal tillfällen.

Nackdelar med kreditkonto:

 • Lockar till längre återbetalningstid

I exemplet ovan visas att Credway är betydligt billigare än Onea vid ett lån på 5000kr. Men detta förutsätter att lånet betalas inom en månad. Hos Onea är kravet en månad vilket skapar ett ”tvång” att skulden betalas inom denna tid. Hos Credway är däremot enbart kravet att 250kr betalas in per månad på detta lån. Därmed kan man lockas att dra ut på återbetalningen.

Den som inte betalat tillbaka lånet inom fyra månader hos Credway kommer betala lika mycket som hos Onea. Blir återbetalningstid ännu längre kommer lånet bli dyrare.

Risken med en kredit är därmed att man lockas betala den lägsta månadsinbetalningen varje månad och därmed skapa ett lån som återbetalas under lång tid – vilket skapar höga räntekostnader.

 • Lockar till mer lånande

Den som vill låna 5000kr via ett SMS-lån gör vanligtvis en ansökan på exakt den summan. Man lånar därmed den summa man har behov av. En ansökan behöver fyllas i och när pengarna är återbetalda avslutas lånet. Därmed sker enbart ett lån av 5000kr.

Men med ett kreditkonto finns hela tiden möjligheten att ta ut pengar från krediten. Så fort som pengarna betalats in går de att låna igen. Därmed lockar denna låneform till ett större lånande hos låntagarna.

När passar SMS-lån?

Överlag kan fördelarna hos ett kreditkonto även ses som dess nackdelar. Allt beror på hur disciplinerad låntagaren är. Fördelarna med SMS-lån är därmed:

 • Fast kostnad och fast amorteringstid

Med ett SMS-lån vet låntagare exakt vad lånet kommer att kosta. Det finns en fast återbetalningstid och så länge som pengarna betalas tillbaka inom denna tid vet man exakt vad kostnaden kommer att bli.

I och med att amorteringstiden är fast tvingas låntagaren att återbetala lånet inom denna tid. Det blir en drivkraft att betala av skulden relativt snabbt.

 • Lättare att få

Många företag som erbjuder kontokrediter har en fast kredit på exempelvis 10.000kr. Men då ställs också högre krav på låntagaren än om ett lån på enbart 2000kr hade tecknats. Därmed kan det i vissa fall vara lättare att få ett SMS-lån än en kredit.

Nackdelar med SMS-lån

 • Högre kostnad

Som räkneexemplet ovan visar så skiljer det sig väldigt mycket i kostnad mellan SMS-lån och kontokredit. När ett av de billigaste SMS-lånen ställs mot en av de billigaste kontokrediterna ,gällande ett lån på 5000kr i en månad, visar det sig att SMS-lånet är ca 2,5 gånger dyrare.

Det är framförallt gällande kostnad som SMS-lånen är sämre än kreditkonton.

frågetecken bildVilken låneform är bäst?

Kreditkonto är billigast och mest flexibel. Därmed är detta den bästa låneformen för de som är disciplinerade och betalar tillbaka lånet inom en eller ett par månader. Det krävs även att man inte lånar mer bara för att pengarna är lättåtkomliga.

De som har en historia av betalningsanmärkningar eller av andra orsaker har haft svårt att hantera lån bör inte välja kreditkonto. Detta just eftersom flexibiliteten kan locka till mycket långa återbetalningstider. Utöver det att pengar lånas vid flera tillfällen enbart för att det är så enkelt att låna via ett kreditkonto.

Smslån eller Kontokredit – Vilken disciplin har du på att betala tillbaka pengarna?

När passar ingen av låneformerna?

Det finns tillfällen då man inte bör använda varken SMS-lån eller kreditkonto.

 • Lån ska enbart tecknas om man är säker på att kunna betala tillbaka de enligt avtalad tid.
 • Dessa låneformer ska aldrig användas för att betala andra lån.
 • Vid större belopp finns betydligt billigare lösningar. Behöver summor lånas på 5000-10.000kr eller mer är SMS-lån eller kreditkonton (med hög ränta) inte ett bra alternativ. Då är det bättre att välja privatlån. Detta gäller även för de som har betalningsanmärkning.