UC Risk Blanco – Nytt kreditscore från UC

uc logaI slutet av förra året offentliggjorde UC att de skulle lansera ett nytt kreditscore helt baserat på privatlån. Det heter UC Risk Blanco och är framtaget för att möta behovet på den starkt växande marknaden för dessa lån. Under 2018 kommer poängen i detta score delvis avgöra vilken räntenivå som bankerna kommer att erbjuda sina kunder.

UC har länge varit Sveriges största företag inom kreditupplysningar och ekonomisk information till kreditgivare. Information som legat till grund för om låntagare ska beviljas lån eller inte samt vilket risknivå de ligger på vilket sedan speglas i dess räntenivå.

Däremot har UC creditscore varit samma oavsett om det handlat om lån, kreditkort eller andra krediter. Den har även varit lika konstruerad oavsett om det handlat om ett stort bolån eller ett mindre privatlån. Med en ökad marknad för privatlån har UC nu skapat UC Risk Blanco som därmed är anpassad just för privatlån.

Med UC Risk Blanco visas risken att låntagare får ”betalningssvårigheter med just blancolån”. För beroende på hur ett lån eller en kredit är uppbyggd skapas olika begränsningar och möjligheter. Att, som tidigare, sätta samma bedömning oavsett lån/kredit blir något missvisande. Därmed skapar denna nya kreditvärdering en tydligare bild för långivare hur låntagare kommer att kunna hantera sitt lån.

Med detta kreditverktyg förväntar sig UC att deras kunder ska kunna skapa ”en mer effektiv prissättning”. Helt enkelt en nyckel för långivare att skapa större ansvar mot låntagare och neka lån när risken är för stor och samtidigt kunna sätta en mer personligt anpassad ränta – vilket bör vara en konkurrensfaktor. För långivarna blir det därmed lättare att få en positiv avkastning och öka värdet för de kunder som klarar av att betala sina lån i tid.

Än så länge har UC enbart gett pressmeddelanden kring att de kommer att lansera UC Risk Blanco. I dessa går det att läsa att tjänsten förväntas lanseras under våren 2018. Hur det kommer att påverka lånemarknaden återstår att se men långsiktigt kan det ge lägre räntor – i alla fall till de med stark kreditvärdighet.

Så fungerar kreditscore

När ett företag beställer en kreditupplysning från UC så tar UC in information från flera olika källor så som Kronofogden, Skatteverket m.m. De sammanställer även ett kreditscore. Detta visar risken för att personen ska ”hamna i betalningssvårigheter”. Om en person har ett lågt poäng innebär det att risken är låg och tvärtom.

Eftersom bankerna kompenserar högre risk med högre avgifter innebär det att en person med höga poäng på kreditscore kommer bli erbjuden högre ränta av banken. De anser helt enkelt att risken är för stor att personen inte kommer att återbetala lånet i tid.

Den information som UC sammanställer är nästan identiskt med den information som andra kreditupplysningsföretag sammanställer. Däremot är dess kreditscore helt utformat av UC. Andra kreditupplysningsföretag har också liknande funktion men det är inte säkert att ett högt kreditscore hos UC innebär lika högt hos exempelvis Bisnode. Det beror nämligen på vad de lägger in i detta betyg samt hur detta värderas.