Vad bör din boränta ligga på?

Att bankerna tjänar stora summor pengar på våra bolån är ingen hemlighet, och dessutom ökar dessa inkomster. När bankernas kvartalsresultat presenteras är deras miljardvinster på bolånen ett tema som återkommer. Men vad kommer sig dessa vinster av och hur hög ränta på sitt bolån är egentligen skäligt att ha?

Bankens räntenetto

Räntenetto kallas skillnaden mellan bankernas intäkter på räntor och deras egna upplåningskostnader. Sveriges två största bolånebanker är Swedbank och Handelsbanken vars räntenetton uppgick till nästan 19 miljarder kronor under de nio första månaderna under 2018. Storbankerna redovisar inte intäkterna som kommer från bolånen men experter menar att lite drygt hälften av räntenettot hos Swedbank kommer från bolån. Klart är att båda dessa storbanker nu tjänar mer pengar på bolånen än de tidigare gjort.

Varför är det så?

Två skäl till att bankerna tar in så mycket pengar på bolåneräntorna är att räntorna varit rekordlåga och gjort det möjligt för många fler att ta bolån, svenskarnas bolån har tredubblats mellan år 2005 och 2018, samt att bankerna har högre marginaler på bolån. Det kan man utläsa i den så kallade bolånemarginalen som visar skillnaden mellan bankernas utlåningsränta och upplåningskostnad. Under de senaste tio åren har storbankernas bolånemarginal ökat kraftigt, den har gått från cirka 0,2 procent till drygt 1,5 procent.

Låntagarna uppmuntras till förhandling

På grund av de stora vinsterna bankerna gör på bolåneräntorna uppmuntras de svenska låntagarna av Finansinspektionen att förhandla sina bolån bättre. Idag ligger snittet för den rörliga boräntan på ungefär 1,5 procent, men enligt Christina Söderberg, sparekonom på jämförelsesajten Compricer bör flertalet låntagare kunna förhandla sig till en boränta under 1 procent.Bolåns förhandling

Storbankerna är inte konsekventa

Storbankerna har enligt siffror från Compricer höjt sina rörliga listräntor betydligt när Riksbanken har höjt styrräntan. När styrräntan från Riksbanken sänkts har storbankerna dock inte sänkt sina listräntor i motsvarande omfattning. Detta försvarar de ofta med att de har en upplåningskostnad som ökat i och med nya regleringar från myndigheterna. Finansinspektionen däremot, som är de

som reglerar bankerna, menar att kostnader på grund av ökade krav endast uppgår till 0,5 procentenheter av bankernas ökade bolånemarginal. ”Bolånemarginalen ligger idag på en historiskt hög nivå och det bör definitivt finnas utrymme för kunder att förhandla sig till lägre räntor, säger Magnus Karlsson, avdelningschef på makroanalys på FI.” Citerat från Svenska Dagbladet.

När du ska förhandla din boränta

Då du förhandlar din boränta hos banken vill du pruta ner den så att du får en lägre månadskostnad. Ofta erbjuds du bankens listränta när du tar ett bolån och får då den högsta räntan. Bankens snittränta däremot sätts utifrån vad genomsnittet av bankens kunder betalar. Snitträntan ska du ha koll på vid mötet med banken, vilken är skyldig att redovisa den varje månad på sin hemsida. Genom att förbereda dig noga och motivera för banken varför du är en värdefull kund för dem kan du få ett bättre förhandlingsläge. Ta reda på vad banken tittar på och lyft fram det som passar in på just dig.

Kunderna är viktiga för banken

Banken är mån om att få nya kunder såväl som att behålla de gamla. Om du går till en konkurrent mister din bank en liten marknadsandel i dig. Lås dig därför inte till den bank du har när du ska omförhandla din boränta. Jämför och besök flera banker. Tala om för din bank att du för en diskussion med deras konkurrenter också, då har du redan där ett bättre förhandlingsläge.

Pruta eller omförhandla

När du vill pruta ner din ränta på ett befintligt lån kan du antingen förhandla ner räntan och få en så kallad ränterabatt. Detta brukar inte vara svårt att få om du har skött dina lån. Eller så kan du helt omförhandla ditt bolån för att se om du kan ändra villkoren till din förmån.

Banken vill ha helkunder

Utan kunder tjänar banken inga pengar. Ju fler av din banks tjänster du väljer desto mer pengar tjänar de på att ha dig som kund. Om du sedan vill byta bank blir det mer pyssel för dig ju fler tjänster du har på din gamla bank. Tänk därför att du vill ha en motprestation från banken för de tjänster du väljer att ha hos dem. Motprestationen från banken kan vara i form av lägre ränta, slopade avgifter etcetera. Tänk även över vilka tjänster du faktiskt behöver. Du ska inte betala för något du inte använder.

Ta hjälp

Om du känner att det är svårt att förhandla dina räntor själv kan du med fördel ta hjälp av jämförelsesajter som Compricer eller Mitt Bolån. Där får du hjälp med att jämföra såväl som att förhandla dina räntor. Tjänsten är dessutom kostnadsfri.

Tänk på att:

* Omförhandla i tid – Notera hur länge din rabatt gäller. Om löptiden har gått ut kan du istället ha fått bankens listränta som är betydligt dyrare.

* Vara förberedd – Ju bättre förberedd du är desto bättre förhandlingsläge har du. Om du har koll på din ekonomi, din bostads värde, vet lite om bankens riktlinjer med mera kan du argumentera bättre i din sak och framstår som mer trovärdig.

* Ställa bankerna mot varandra – Begär lägre ränta än du fått från föregående bank när du förhandlar med nästa.

* Förbereda dig och ha gott om tid – Se till att du har tiden på din sida, är du under tidspress har du ett sämre förhandlingsläge.

* Varje liten procentenhet är viktig då den i längden kan betyda en skillnad på flera tusen kronor i sparade pengar på dina räntekostnader.