Santander Kreditkort

santander logoSantander Consumer Bank erbjuder flera olika kreditkort. Tidigare hade de även ”Mitt Kort – Med sparränta” samt ”Mitt Kort” men dessa kort erbjuds inte längre.

De två korten har till viss del samma fördelar även om de skiljer på några punkter. Vilket som passar bäst beror främst på vad som prioriteras i val av kreditkort. Exempelvis är Mitt kort + är gratis för fakturabetalning och Trygga Köp har större utbud av försäkringar.

Mitt Kort- Med sparränta

Kortet erbjuds inte längre.

mitt kort smårutaMitt kort

Kortet erbjuds inte längre.

Mitt Kort +

mittkort plus smårutaEnligt Santander är Mitt Kort + ett passande kreditkort för de som tycker om att resa och shoppa. Orsaken att kortet är bra på resan är att det inte har något valutapåslag. Men då det är uttagsavgift samt att inte några specifika reseförmåner (utöver reseförsäkring som alla kort har) ingår så rekommenderas det inte som resekreditkort. Då finns det bättre alternativ.

Kortet har däremot andra fördelar. Det går att helt gratis använda betaltjänsten Betalo och betala fakturor med kortet. Ett enkelt sätt att därmed få en räntefri period och förflytta skulden till kreditkortet. Något som även möjliggör avbetalningsmöjligheter.

På kortet finns även försäkringen ID-stöld vilket är relativt ovanligt på kreditkort. Blir kortägaren utsatt för ID-kapning ges hjälp och ekonomisk ersättning.

Det är möjligt att teckna kreditskydd på kortet – Läs nedan under ”Kreditskydd”

I vår recension får kortet betyget 6/10.

mittkort trygga köp smårutaMitt Kort Trygga Köp

Precis som namnet avslöjar är detta kort utformat för att ge extra säkerhet och fördelar vid shopping. Hos ett flertal butiker går det att få avbetalning på kortet räntefritt under ett antal månader. Ett betydligt bättre sätt att delbetala kostnaden mot att ha det som kreditkortsskuld.

De försäkringar som ingår är Förlängd Garanti, Prisgaranti och 90 Dagars Allrisk (Köpskydd).

Förlängd Garanti innebär att vitvaror och elektronik som köps med kortet får ett extra års garanti. Prisgaranti att man kan få tillbaka mellanskillnaden om man hittar samma vara till ett lägre pris i en annan butik. Detta inom 90 dagar efter att inköpet skett och förutsatt att det inte exempelvis är reavara.

Allrisk är en ”Drulleförsäkring” som alltså ger ersättning för skador som uppkommer av olyckshändelse. Detta likt allriskförsäkringen som ofta ingår i hemförsäkringen. Skillnaden är att denna försäkring bara gäller 90 dagar efter inköp men då är helt utan självrisk och maximalt ger en ersättning på 25.000kr.

Det är möjligt att teckna kreditskydd på kortet – Läs nedan under ”Kreditskydd”

I vår recension får kortet 5/10.

Kreditskydd Santander

Kreditskydd är en tilläggsförsäkring som kan tecknas för de som har kreditkort hos Santander Consumer Bank AB. Med detta skydd kan ersättning fås om kortägaren blir arbetslös eller sjukskriven under en längre period. Under dessa stunder i livet är inkomsten betydligt lägre än vanligt och det kan vara svårt att betala skulder som byggts upp på kreditkortet. Med försäkringen behöver man däremot inte oroa sig för att hamna i en situation där man inte kan betala skulden. I dessa fall betalar nämligen försäkringen denna kostnad.

mitt kort trygga köp kortet

Kreditskyddet aktiveras när:

 • Personen blir sjukskriven
 • Personen blir inlagd på sjukhus (gäller enbart egenföretagare)
 • Dödsfall
 • Personen blir arbetslös

Ersättning:

Under de två första månaderna betalar försäkringen ut den totala kostnaden för kreditkortet. Om skulden fortfarande finns kvar efter dessa två månader och personen fortfarande är arbetslös/sjukskriven skrivs hela skulden av.

kreditskydd santanderPå denna punkt är kreditskyddet betydligt mer generös än skydd hos många andra kreditkortsföretag. Det är betydligt vanligare att ersättning ges i upp till ett år och att enbart den månatliga kostnaden betalas.

Krav för att få kreditskydd på Santander Consumer Bank

 • Personen måste vara 20-64 år
 • Personen måste vara bosatt i Sverige
 • Personen måste ha en tillsvidareanställning. Denna måste innefatta minst 17 timmars arbete varje vecka. Ett alternativ är att personen är egen företagare.
 • Personen får inte vara medveten om att en kommande uppsägning finns
 • Personen måste vara fullt frisk

Exempel på när ersättning inte kan ges:

 • Om sjukskrivning sker på grund av en skada eller sjukdom som personen hade innan ansökan till kreditskyddet skickades in.
 • Om sjukskrivningen är orsak av skada eller sjukdom som sjukvården behandlat inom det senaste året.
 • Självförvållade skador eller där man varit mycket vårdslös
 • Arbetslöshet som har annan orsak än att man blivit uppsagt på grund av arbetsbrist
 • Arbetslöshet där personen fått information om kommande uppsägning inom 60 dagar efter att denna försäkring tecknats.

Kostnad:

Kostnaden för kreditskyddet bygger på hur stor kredit som används på kortet. Kostnaden är 1% på denna summa. En person som har använt en kredit på 10.000 kommer därmed betala 100kr den månaden för att ha kreditskyddet.

Teckna kreditskydd

Kreditskydd kan tecknas i samband med att kreditkort tecknas hos Santantar Consumer Bank Ab. Det är även möjligt att teckna försäkringen i efterhand. Detta genom att kontakta banken.