Matbutikerna gynnar inte sina egna kunder

De tre stora kedjorna Coop, ICA och Hemköp har vardera olika bonussystem för de som handlar hos dem och drar sitt bonuskort. De har även kreditkort som kan tecknas och som då ger vissa fördelar. Men när man jämför bonussystemen mellan dessa tre affärskedjor är det en sak som är tydlig – Det är bara Coop som gynnar kunderna att handla med kreditkortet.

 coop kreditkortica kreditkort 2hemköp kreditkort

Bonus med bonuskort

För att få ta del av återbäring/bonus hos dessa tre affärskedjor behöver ett bonuskort/betalkort eller kreditkort dras i samband med köpet. Om betalningen sker med företagets betalkort/kreditkort sker betalning och intjäning av poäng på en gång. Om betalning istället sker kontant eller med ett annat kort måste bonuskortet dras för att bonusen ska tjänas in.

Större bonus hos Coop med kreditkortet

Men hur stor bonus som ges varierar och det är här som Coop skiljer sig mot de övriga två. Om betal- eller kreditkortet används vid betalning ges 2poäng. Om betalning sker på annat sätt men medlemskortet dras ges 1 poäng. Därmed finns en fördel att betala med deras betal- eller kreditkort. Detta då det ger dubbla poäng.

Hos Hemköp och ICA ges däremot lika stor bonus till den som enbart drar bonuskort som till den som betalar köpet med ICAs/Hemköps betal- eller kreditkort. Därmed finns inte någon bonusmässig fördel att just betala med kreditkortet.

Kombination ger mest

Två av tre butiker låter bonussystemet för kreditkortet vara lika som bonussystemet för vanliga bonuskort. Detta medför till och med att det blir bättre bonus om andra kreditkort används vid betalning i butiken.

Om ett inköp på 3000kr genomförs på ICA och inköpet betalas med ICAs kreditkort kommer personen få 30kr återbäring (1%).

Om samma inköp genomförs och konsumenten först drar ICA-bonuskort fås först 1% i återbäring. Själva betalningen kan sedan ske med Re:member eller Coop-kreditkort. Detta eftersom dessa ger 1% respektive 0,5% i återbäring på alla inköp – oavsett var de sker. Därmed fås ytterligare 0,5%-1% i återbäring.

Med det bonussystem som ICA och Hemköp erbjuder gynnas alltså konsumenter som är otrogna och handlar med konkurrenters kreditkort. Var det verkligen tanken?

Läs mer i artikeln ”Bästa Matkreditkortet”

Ett års extrabonus

Det finns däremot ett undantag då faktiskt ICA´s kort är bäst att använda hos dem. De som har lån, sparande eller försäkringar hos ICA,och betalar med ett betal- eller kreditkort från banken, får i 12  månader dubbel bonus på inköpen. Istället för en bonus på 1% ges alltså bonus på 2% under den perioden. Då kravet är att betalning sker med något av deras kort går det inte att komma åt bonusen från annat kreditkort. Den som vill maximera sin bonus hos ICA ska därför ha ett engagemang hos banken så att dubbel bonus ges i ett år. Därefter ges inte längre dubbel bonus och man tjänar istället på att dra ICA-kortet för att få dess bonus och sedan betala med Re:member More för att därigenom få 2% i återbäring.

Även andra lösningar

I exemplet ovan har Re:member More nämnts men det kan självklart vara vilket annat kreditkort som helst som ger minst 1% i bonus på alla inköp. Exempelvis ger kreditkortet från Shell detta och är dessutom gratis – något som inte Re:memer More är.

(Sedan nyheten publicerades har bonusprogrammen ändrats. Däremot kvarstår det att det enbart är Coop som gynnar sina medlemmar att köpa med kreditkortet)